DNB vil gi råd

20. feb. 2017

DNB vil gi råd

– Det viktigste vi i DNB kan tilby andre medlemmer av klyngen er rådgiving, finansiering og tilgang på nettverk, sier Terje Roalsvig Fanebust.

Rådene DNB gir er tilpasset den enkelte bedrifts behov og livsfase.

– Noen trenger finansiell rådgiving mens andre trenger for eksempel kompetanse på muligheter eller utfordringer knyttet til oppstart, vekst eller internasjonalisering, sier Terje Roalsvig Fanebust, banksjef bedriftsmarked i DNB Sør-Rogaland.

DNB er den banken i Norden som i størst utstrekning tilbyr finansielle tjenester til helsesektoren.

Den er også en av de største bankene i USA på feltet.

DNB har en egen avdeling som tilbyr finansielle tjenester og rådgiving til bedrifter innen helsesektoren. Den heter DNB Health Care. Bankens spesialister holder til i Oslo, Stockholm, København og New York.

Tilgang på kapital
Å få tilgang på risikokapital er ofte en stor utfordring for selskap som er i oppstartsfasen eller holder på å vokse.

DNB arrangerer derfor flere møteplasser for bedrifter med behov for kapital og selskap eller privatpersoner med tilgang på det.

Banken arrangerer blant annet DNB Nxt. Det er Norges største møteplass for oppstartsbedrifter og investorer.

Fjorårest hovedarrangement i Bjørvika samlet totalt 400 investorer og 800 oppstartsselskaper.

DNBs lokale Nxt-arrangement skal holdes 26. september under Nordic Edge Expo i Stavanger. Arrangementet samlet i 2016 over 500 deltakere.

Angel Challenge
En annen arena hvor oppstartsselskaper og investorer møtes er Angel Challenge. Det er Startup Norges konsept.

DNB er hovedsamarbeidspartner. Angel Challenge er en konkurranse hvor oppstartsbedrifter kjemper om en investering på 1,3 millioner kroner. Formålet er å lære opp investorer i hva de skal se etter når de leter etter firma å investere i.

Klar for vekst
En arena for å bygge nettverk er seminarrekken Klar for vekst. Den arrangeres av DNB og Innovation Dock. Seminarrekken retter seg mot firmaer som er i en vekstfase. Den er gratis. Det er mulig å gå på alle eller noen av seminarene.

Se temaer og meldt deg på Klar for vekst.

Samarbeid med oppstartsselskaper
– Vi har i flere år hatt en forsterket satsing på gründere og selskaper i vekst. Banken samarbeider tett med utvalgte gründere og innovasjonsmiljøer i hele landet, sier Fanebust.

Samarbeid med aktører som Mesh, Startuplab, Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster, Innovation Dock, Validé, Diggs og Flow gir banken mulighet til å holde seg oppdatert på ny teknologi, trender og nye selskap.

Heier på NSCC-bedrifter
– Hvilke muligheter føler du at medlemsskapet i NSCC gir?
– Medlemskapet gir en mulighet til å bli kjent med flere av selskapene som jobber med velferdsteknologi. Vi får vite hva som bobler under overflaten og får høre om firma som ikke blir skrevet så mye om i media, sier Fanebust.

– Vi heier på medlemmene av NSCC. Befolkningen er aldrende og da er det viktig å gjøre som medlemmene av NSCC – å dele kunnskap på tvers av selskap og disipliner.

Tekst og foto: Minredaksjon.no

Arkiv