Varsel om anbud for nye Randaberg helsesenter

09. des. 2017

Varsel om anbud for nye Randaberg helsesenter

Randaberg kommune skal bygge nytt helsesenter i løpet av 2018. Fredag 8. desember kom det varsel om anbud i Doffin.no.

Varslingen er en anledning for bedrifter i klyngen til å melde inn hvilke løsninger de har i dag som kan komme til nytte på helsesenteret, og hva de eventuelt er interessert i å utvikle for senteret.

-Et anbudsvarsel er et vindu som private aktører kan benytte seg av for å komme i dialog med Randaberg kommune før du går ut med anbud for anskaffelse. Når anbudet er lyst ut, har ikke tilbyderne lov til å snakke med kjøper, sier Marit B. Hagland, leder av Norwegian Smart Care Lab.


Innovativ anskaffelse

Lab´en er for tiden sterkt involvert i kartleggingen av ide og behov for helsesenteret. Hagland håper at lab´en følger prosessen videre som kommunens utviklingsavdeling.

- Dette er en helt ny måte å gjøre innovative anskaffelser på. Det er nytt at vi som aktør får være med i fasen før anskaffelsen for å kartlegge behov og muligheter til å velge nye, smarte løsninger. Norwegian Smart Care Lab fasiliterer prosessen på vegne av kommunen. Målet er at vi raskere skal finne ut hvilke løsninger som dekker kommunens behov, framskaffe det som allerede finnes og muligens utvikle det som trengs, sier Hagland.


Tre nøtter til klyngebedriftene

Hagland ber nå klyngebedriftene i NSCC om å bruke desember til å bryne seg på disse julenøttene:

1. Hvilke løsninger har dere i dag som dekker hele eller deler av behovet? 

2. Hva tror dere at dere kunne utviklet av det dere eventuelt ikke har?

3. Hva mener dere forblir en drøm og ønsketenkning?

Se vedlagt dokumentet med behovskartlegging.


Trenger drahjelp

Samarbeidet mellom Norwegian Smart Care Lab og en kommune som Randaberg, er helt fersk og ganske så innovativt i seg selv.

Berit Bergsholm Immerstein, fagutvikler for Helse og oppvekst i Randaberg kommune, sier dette om hvorfor de har valgt å samarbeid med lab´en, og om sin nye prosess for å kartlegge behov, og å fylle helsehuset med morgendagens teknologiske løsninger.

- Vi har lite kompetanse på innovative anskaffelser og trengte drahjelp for å nå målet om å leverandør klar til juni 2018. Som medlem i NSCC var det naturlig å ta kontakt der, sier hun.

Arkiv