Ny leder for UiS sitt helseteknologinettverk

30. nov. 2017

Ny leder for UiS sitt helseteknologinettverk

Hanne Røland Hagland skal lede det nyetablerte «Nettverk for helse/helseteknologi ved UiS

Nettverket ble etablert tidligere i år, og skal jobbe tverrfaglig mellom teknologi og helse.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med de ulike fagmiljøene og få møte interesserte aktører i kommunal og privat sektor, sier Hagland i et intervju på UiS sin nettside.


Søker samarbeidspartnere

Med seg i nettverket får hun forskere fra flere fagfelt ved UiS, samt IRIS og Stavanger universitetssjukehus (SUS) som alle vil jobbe for å øke kompetansen innen helse og helseteknologi.
-Jeg er sikker på at det finnes mange andre gode samarbeidspartnere i regionen. Min jobb blir å finne dem, og knytte dem til nettverket, sier Hagland til UiS.


Styrke gir forskningsmidler

Et av nettverket sine mål er å samle lokale krefter for å stå sterkere i kampen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler innen helse og helseteknologi.

– Målet er å bygge opp et fagmiljø med internasjonal slagkraft. Et sterkt faglig nettverk vil og kunne utvikle nye studium på sikt og bidra til flere arbeidsplasser innen helseteknologi, sier Hagland.

Hanne Røland Hagland er førsteamanuensis og senterleiar ved CORE (Centre for Organelle Research) ved Institutt for matematikk og naturvitenskap. Hun fortsetter i en 20 prosent stilling ved insituttet, samtidig som hun leder nettverket som ligger under Det helsevitenskapelige faktultet. Nettverket har fått finansiering for tre år.


Store penger å hente til gode prosjekt

– Skal vi ha sjans til å hente ut midler fra Forskningsrådets og EUs forskningsprogrammer innen helse, må vi etablere sterkere og mer tverrgående fagmiljø som jobber tettere sammen, påpeker Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektøren ved UiS.

- Vi går inn i en tid med økt bruk av digitalisering og teknologi. Dette krever både nye teknologiske løsninger og mer forskningsbasert kunnskap om nye måter å gjøre ting på, sier Jacobsen i et intervju med UiS.

Forskningsrådet har bevilge mange hundre millioner kroner til forskning og innovasjon knyttet til helsearbeid og helseteknologi for å få fart på å utvikle gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester, samt utvikle god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering, gjennom klinisk forskning.

Det etterlyses også forskning som kan bidra til bedre folkehelse og økt livskvalitet, samt forskning på hvordan man kan redusere sosial ulikhet. Det er også utlysninger knyttet til forskning på kvinnehelse.

Likeledes har Horisont2020 et budsjett på over 2 milliarder euro innen helse- og helseteknologi.


Arkiv