Masterstudenter i helsefag søker reelle problemstillinger fra næringslivet

27. nov. 2017

Masterstudenter i helsefag søker reelle problemstillinger fra næringslivet

Jobber din bedrift med en problemstilling som en masterstudent kunne ha forsket mer i? Da bør du melde deg på Forskningstorget 2018 som skjer på UiS 31. januar og 1. februar 2018.

Det er helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) som inviterer bedrifter og organisasjoner til Forskningstorget 2018.

Disse to dagene vil førsteårsstudenter ved Master i helsevitenskap, Master i rus- og psykisk helsearbeid og Master i spesialsykepleie være til stede, og fokuset er valg av tema for masteroppgaven. Fotoet er fra tidligere Forskningstorg på UiS, der masterstudenter fikk møte potensielle samarbeidspartnere for oppgaveskriving.

Inviter en student inn i et prosjekt
Forskningstorget arrangeres nå for åttende gang, og programmet består i hovedsak av presentasjoner av aktuelle idéer eller spørsmål som masterstudenter kan velge å skrive sin masteroppgave om og miljøer som de kan knytte seg opp til, i arbeidet med masteroppgaven. 

- Dersom du eller din organisasjon har utfordringer eller spørsmål som dere ønsker at masterstudenter kan utforske, eller ønsker å invitere masterstudenter inn i ulike prosjekter, er dere hjertelig velkomne til å presentere disse i løpet av seminardagene. Hver presentasjon får inntil 15 minutter til disposisjon. I tillegg settes det av romslig tid underveis, til kontaktetablering og diskusjon med interesserte studenter, sier Helene Hanssen, koordinator for Master i helsevitenskap. 

Stort kull med studenter
Det er ca. 80 studenter som skal velge tema for masteroppgave i løpet av våren 2018. Hovedtyngden av arbeidet med oppgaven foregår i 2. studieår og skal, for dette studentkullet, etter planen avsluttes i juni 2019.

- Dersom du har lyst å delta på dette torget, så trenger vi en tilbakemelding med en kort beskrivelse av aktuelle spørsmålstillinger eller prosjekt. Dette må vi ha senest innen 8. desember 2017, sier Hanssen.

Epost her

Universitetet gjør oppmerksom på at studentenes arbeid med masteroppgaven må følge forskningsetiske retningslinjer og eksisterende godkjenningsordninger for forskning innen helse- og samfunnsfag, herunder regler for godkjenning fra Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og/eller Regional Komité for Medisinsk og Helsefaglig forskningsetikk (REK). Arbeidet må også være i tråd med de rammer og retningslinjer som gjelder ved Universitetet i Stavanger og de aktuelle masterprogrammer.

Arkiv