Hvordan øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper?

30. okt. 2017

Hvordan øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper?

Har du gode ideer eller kanskje et produkter eller tjenester som kan øke brannsikkerhet og dermed skape større trygghet for brukere, pårørende og ansatte som jobber med risikoutsatte grupper? Her er din mulighet til å nå en stor kundegruppe.

NRK.no: Forskning viser at det ikke er tilfeldig hvem som dør i brann

Risikogruppen er folk med nedsatt funksjonsevne, som eldre, rus, psykiatri med flere.

Nå etterlyser kommunene på Haugaland produkt, tjenester eller ideer fra selskap som kan hjelpe kommunene i å finne gode løsninger. Behovet for å gjøre noe, og ønskelisten, er lang blant kommunene som ofte har ansvar for denne gruppen.

– Markedet stopper heller ikke ved kommunene i vår region. Dette er en problemstilling som er aktuell for alle landets kommuner. I tillegg tror vi på et stort potensiale i det private markedet. Spørsmålet er, har vi bedrifter og gründere som har eller ønsker å komme opp med løsninger innen dette viktige markedsområdet?, spør Inger K Haavik, nestleder i Haugaland Vekst.


Haugaland Vekst – velferdsteknologiprosjektet, utfordrer leverandører til å bli med på et opplegg hvor selskapene får presentere seg selv og sine produkt overfor denne store kundegruppen. Følgende skal gjennomføres:
  • Fredag 3. november, kl. 08.30-10.00 – informasjonsmøte hvor konkrete utfordringer blir presentert.  Frokost blir servert.  Påmelding.

Møtet er et arrangement i Nyskapingsuka.    

  • Torsdag 7. desember, workshop/VRI innovasjonsdialog med leverandører som får presentere sine ideer og løsninger for hverandre og representanter fra kommunene på Haugalandet. Nærmere informasjon kommer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Inger K Haavik i Haugaland Vekst.

Arkiv