Nytt samarbeid mellom sør og vest

09. jan. 2017

Nytt samarbeid mellom sør og vest

NSCC har inngått et spennende samarbeid med IKT-klyngen Digin på Sørlandet, hvor kompetanseheving og nettverk er stikkord.

Digin har cirka 80 medlemsbedrifter.

 – Et av områdene vi ser at det kommer stor vekst og nye muligheter er innen velferdsteknologi og eHelse. De som satser innen disse områdene vil ofte ha både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. NSCC har er blitt en stor klynge med mange medlemmer, stort nettverk og internasjonale ambisjoner for sine medlemmer, sier Otto Isaksen (på bildet), daglig leder i Digin.


– Digin ser det derfor som veldig interessant med et samarbeid med NSCC hvor Digin sine medlemsbedrifter kan benytte seg av NSCC sin kompetanse, nettverk og aktiviteter. Vi tror sannsynligheten for å lykkes med disse tjenestene vil være større ved å benytte seg av et slikt samarbeid, fortsetter han.


Fellesarrangementer

Digin og NSCC skal holde minimum tre fellesarrangementer i året. De vil bli på Sørlandet.

– Det er et meget spennende miljø innen helse og velferdsteknologi i Agder-fylkene, og jeg håper samarbeidet vil føre til felles prosjekter for medlemmene i begge klyngene, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

Medlemmer i NSCC vil få medlemspriser på betalte arrangementer i Digins regi. Det vil bli et ehelse/velferdsteknologi-nettverk i Digin.


Tekst: Ida Gudjonsson/Minredaksjon.no

Arkiv