Stavangerregionen blir referanse for andre regioner

22. sep. 2016

Stavangerregionen blir referanse for andre regioner

Stavangerregionen er nylig tildelt status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). – Dette gjør at helse settes enda høyere på agendaen i regionen, sier Kristin Hetland i Greater Stavanger.

I juni meddelte sekretariatet for Reference Site at Stavangerregionen fikk tildelt én stjerne av fire mulige. Da Europakommisjonen lyste ut første søknadsrunde for Reference sites i 2012, fikk 32 regioner utmerkelsen. Under årets utlysningsrunde har 74 regioner fått tildelt statusen som helseøkosystem.

Som Reference Site får man mer oppmerksomhet enn som ordinært EIP AHA-medlem. En Reference Site er et økosystem (byer, regioner, sykehus, omsorgsorganisasjoner og så videre) som samarbeider om innovasjonsdrevet tilnærming til aktiv og sunn aldring på en måte som har gitt målbar effekt. Som tittelen tilsier, skal man være en referanse for andre regioner, og aktivt dele sin erfaring og kunnskap.


Står sterkere
Det er Greater Stavanger som koordinerer Stavangerregionens konsortium der hensikten er å gi alle interesserte helseaktører tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet.

– Denne type status gjør blant annet at vi står sterkere i fremtidige EU-prosjekter. Det er viktig å ha partnere rundt i Europa og da gjelder å være en attraktiv partner selv. Vi vil være mer synlige nå når som vi er en referanseregion og det vil være lett for andre å velge oss som partner, sier Kristin Hetland i Greater Stavanger.

Helseøkosystemet i regionen består av tre sektorer (det offentlige, næringslivet og akademia) i tillegg til brukere.

– Å få alle parter koordinert er komplisert. Det at vi har begynt med dette har verdi i seg selv. Det gjør at vi kan utvikle oss i den farten vi trenger, sier Hetland.


– NSCC er kjempeviktig
De andre konsortiepartnerne er Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), Lyse, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland (Sesam), Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, IRIS og kommunene Gjesdal, Sandnes og Stavanger.

– NSCC er den eneste aktøren som står midt i de tre sektorene. Det er en kjempeviktig rolle. Klyngen har kilder inn i næringslivet,  et spredt kontaktnett, mye kunnskap og dermed mange svar som ingen andre har. De har god oversikt og den oversikten er vanskelig å ha. I tillegg var NSCC, med Arild Kristensen i spissen, en av motorene for å starte arbeidet med å bli referanseregion, sier Hetland.

NSCC er også med i CORAL-nettverket, som arbeider for å forbedre regionalpolitikk knyttet til aktiv og sunn aldring.


Helse høyt på agendaen
Fra Norge er det kun Sørlandet ved siden av Stavangerregionen som er tildelt reference site status. Reference Site områdene spenner fra Finland og Norge til Kreta, Hellas, Spania og Tsjekkia. Tilsammen har de 74 områdene forpliktet seg til å investere mer enn fire milliarder Euro i digital innovasjon for aktiv og sunn aldring, som ventes å berøre over fem millioner mennesker i løpet av de neste tre årene.

– Nå må vi organisere oss litt. Det er krevende å håndtere et sånt nettverk som vi har i regionen. Klyngen har jo en egen EU-rådgiver og han er nøkkelperson i dette arbeidet, sier Hetland.

NSCC sin EU-rådgiver er Paul Vigmostad. Han skal gi råd og hjelpe klyngens medlemmer med å søke midler i EU-prosjekter. Med tildelt Reference Site-status og medlemskap i EIP AHA, samt i CORAL og ERRINs arbeidsgruppe for helse, i tillegg til et sterkt regionalt fagmiljø i NSCC, UiS og SUS, er regionen godt rustet til å koble seg på mulige nye EU-prosjekter.

EIP AHA vil markere tildelingen av nye Reference Site-statuser på sin årskonferanse som finner sted i Brussel 5.-8. desember. 

– Da er det viktig å mobilisere det politiske apparatet slik at de blir med oss ned til Brussel og ser hvor stort det er at vi har fått til dette. Med dette setter vi helse høyt på agendaen i regionen. Helse har et stort potensial for å skape vekst og sysselsetting i regionen samtidig som vi løser en samfunnsutfordring, sier Hetland.


Denne saken er levert av Minredaksjon.no

Arkiv