Processio er første danske klyngemedlem

15. sep. 2016

Processio er første danske klyngemedlem

Comdia er en åpen plattform som støtter dialog og samarbeid mellom offentlig sektor og privat sektor, basert på behov og oppkjøp i offentlig sektor. Tjenesten er levert av Processio som er første danske bedrift inn i Norwegian Smart Care Cluster.

- Det stilles mange krav til både den offentlige og private sektor om kontinuerlig å kunne håndtere nye prosesser og behov i forbindelse med offentlig innkjøp og tilbud. Hos Comdia ønsker vi å kvitte oss med den konvensjonelle måten å tenke på tilbud og innkjøp. Vi tror at veien til intelligente innkjøp er et større fokus på offentlig-privat samarbeid, sier administrerende direktør i Processio, Casper Helbo-Nielsen.

Han snakker om et offentlig-privat samarbeid der innkjøpere og ordregivere kan styre og dokumentere deres dialog og samarbeid med markedet.

- Et samarbeid der markedet kan synliggjøre seg selv og sine løsninger og produkter, enten det er snakk om nye og innovative tiltak eller med tradisjonelle tjenester, og fagpersoner og virksomheter kan tilby deres ekspertise og dermed bidra til intelligente offentlige innkjøp, fortsetter han.


Fordeler for innkjøpere og leverandører
Helbo-Nielsen mener at offentlige innkjøpere kan forvalte ressurser på en bedre måte dersom de bruker Comdia.

- Vi arbeider målrettet med offentlig-privat samarbeid og optimalisering av dialogen med privat sektor, sier han.

Ved at leverandører registrerer seg på plattformen, får de tilgang til et bredt spekter av enheter som er åpne for innspill og kunnskap fra markedet.

- Med en profil kan de komme i dialog med  flere ordregivere. De kan arbeide strategisk og målrettet med salg til offentlige aktører mye  tidligere i prosessen og de får innsikt og kunnskap, sier han.


Kan hjelpe norske bedrifter
Comdias kunder befinner seg foreløpig i Danmark og de har en kunde i Bonn i Tyskland.

- Vi har begynt å se på det norske markedet, men vi arbeider med større prosjekter innenfor velferdsteknologi, clean tech og smart city som går på tvers av landene i Skandinavia, sier Helbo-Nielsen.

Nå har de altså meldt seg inn i NSCC som første danske medlem.

- Jeg tror det er strategisk viktig for oss å være en del av og samarbeide med klynger og organisasjoner som spiller en nøkkelrolle i områder som velferdsteknologi . Det er derfor vi har meldt oss inn i NSCC, sier han.

Han er klar på hva han ønsker å få utav medlemskapet.

- Vi ønsker å få bedre innsikt i det norske markedet og muligens finne de riktige partnerne som kan bidra til å spre markedsdialog og offentlig-privat samarbeid. Vi kan hjelpe norske bedrifter i deres synlighet i danske kommuner.


Denne artikkelen er levert av Minredaksjon.no

Arkiv