Knytter bånd med Innovatoriet

28. sep. 2016

Knytter bånd med Innovatoriet

Innovatoriet, Europas største faste visningsarena for velferdsteknologi med over 150 produkter fra 55 leverandører fra inn- og utland, er nå medlem av klyngen.

- De har en spennende arena som vi tror våre medlemmer kan ha nytte av å samarbeide med, kanskje spesielt kommuner, sier daglig leder for NSCC, Arild Kristensen.

Fra barnehage til eldreomsorg

Innovatoriet formidler kunnskap om velferdsteknologi og viser fram spennende løsninger i hele tjenestekjeden – fra barnehage til eldreomsorg. Produktene som vises fram er hjelpemidler til daglige gjøremål, for kontakt og kommunikasjon, til påminnelser og struktur, til aktiviteter og trygghet og sosiale roboter til opplæring. Utstillingen fornyes og utvides fortløpende.

Skal styrke velferdsteknologimarkedet

- Vårt mål er å øke kunnskapen om velferdsteknologi hos innbyggere, fagpersoner og studenter. Da er det viktig for oss å spre informasjon om at Innovatoriet er Europas største visningsarena for velferdsteknologi, det tror vi kan skje gjennom NSCC. Innovatoriet kan være en kunnskapsarena for NSCC når det gjelder å vise fram hva som finnes av nye spennende produkter, sier leder ved Innovatoriet Torill Lønningdal.

Innovatoriet har tett dialog med leverandører, og gir tilbakemeldinger fra brukere og ideer til videreutvikling av løsninger. Visningsarenaen er en «marked maker» for mange produkter.

Ønsker nye leverandører velkommen

-Vi ønsker å følge med på hva som skjer av produktutvikling på området, og håper NSCC kan være en kilde til kunnskap. -Vi ønsker å få kontakt med nye leverandører av velferdsteknologi for å vise fram deres produkter i Innovatoriet, fortsetter Torill.

Hun peker også på et annet mulig samarbeidsområde: forskningssøknader – både nasjonale og EU-søknader - hvor potensielt både Innovatoriet og forskningsmiljøer fra HSN kan delta.

-Vi kan være en erfarings- og visningsarena for prosjekter, gjerne EU prosjekter, sier hun.

Løsningene som vises på Innovatoriet skal være tilgjengelige i markedet nasjonalt eller internasjonalt. Innovatoriet selger ingen produkter, men henviser interesserte kjøpere videre til leverandøren. Det er gratis for leverandører å stille ut i Innovatoriet, men de må sørge for opplæring, installering og oppdatering av sine løsninger.

Innovatoriet 

Arkiv