Bruk iprhjelp.no for å beskytte din idè

26. sep. 2016

Bruk iprhjelp.no for å beskytte din idè

Innovasjon Norge og Patentstyret har i samarbeid utviklet en nettside for å hjelpe norske gründere og bedrifter med spørsmål om beskyttelse i forbindelse med utvikling av nye produkter og tjenester.

www.iprhjelp.no inneholder nyttige verktøy som sikrer gode beslutninger i spørsmål om beskyttelse av nye produkter, og viktig informasjon i forbindelse med utvikling av IPR strategi.

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk: immaterielle rettigheter. Det refererer til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner. IPR inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer.

Populære verktøy

Vet du hvilke immaterielle verdier (IPR) som er relevante for din bedrift? Gå inn på www.iprhjelp.no, ta selvtesten og finn det ut. Der finner du også flere andre nyttige verktøy og en oversikt over hvor du kan få hjelp. Internettsidene har vært i drift i ett år og de mest populære verktøyene som brukes er kostnadskalkulatorer og rådgiverdatabasen.

Kostnadskalkulatoren beregner kostnadene ved å registrere patent, varemerke og design og rådgiverdatabasen gir en oversikt over aktører som kan hjelpe til med spørsmål om IPR (immaterielle rettigheter).  Videre inneholder sidene en oversikt over databaser for søk på eksisterende patent, design og varemerker.

Patentkalkulator

Denne veiviseren gir en forenklet oversikt over kostnadene ved patentering. Det er tatt utgangspunkt i en enkel patentsøknad. De oppgitte beløpene må kun ses på som veiledende og kan ikke erstatte en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for å få en mer presis vurdering av hva det faktisk vil koste deg å patentere oppfinnelsen din. I tillegg til kostnadsoverslag vil kalkulatoren gi en oversikt over forskjellige søknadssystemer du kan benytte deg av ved internasjonale patentsøknader.

Hva er registrert fra før?

Sjekk hva som er registrert av patenter, design og varemerker i Norge, Europa og internasjonalt. Informasjonen kan påvirke hvilke valg bedriften vil ta.

 

Arkiv