Utfordrer helsebransjen

Utfordrer helsebransjen

- En ny modell for offentlig-privat innovasjonssamarbeid er i støpeskjeen. Stavanger kommune skal nå teste ut Innovasjonspartnerskap og jobbe tett mot næringslivet for å få frem nye, skreddersydde og pasientvennlige løsninger for helsesektoren.

- Stavanger kommune ønsker å bidra til å skape reelle marked, der leverandører inviteres til å utvikle produkter og tjenester som løser utfordringer vi har. Og der vi som kommune ikke driver med «pilotering», men forplikter oss til å kjøpe de ferdige produktene, sier John Peter Hernes, kommunalråd i Stavanger kommune.

-Vi må kvitte oss med «piloteringssyken» som skaper mer frustrasjon enn glede. Kommunen som kunde, og de leverandørene vi samarbeider med må ha en felles målsetting og forpliktelse om å skape en leveranse der vi kjøper det produktet som utvikles. Ikke for å være snille, men fordi vi trenger det, sier Hernes.

Økt behov for nytenking

-Vi er nødt til å løse fremtidens utfordringer på en smartere måte. Det er ikke nok mennesker eller penger til å ivareta en større eldre befolkning, ved bare å gjøre enda mer av det vi gjør i dag. Vi trenger nye bransjer og nye arbeidsplasser, og vi kan hjelpe frem disse ved å kjøpe inn på mer kreative måter, sier Hernes.

Det skal nå bygges et nytt sykehus i Stavanger som lokaliseres sammen med Universitetet i Stavanger. Kommunen ønsker og har et klart mål om å bruke anledningen til innovasjon både når det gjelder nybygget, og med tanke på driften etterpå. Kommunen, sykehuset og Norwegian Smart Care Cluster har felles interesse av å utvikle nye løsninger for hvordan innbyggerne mottar helsetjenester.

- Vi gjør dette for å skape bedre tjenester for innbyggerne, nye arbeidsplasser og et variert arbeidsliv, sier han.

Løsninger for et stort marked

Stavanger kommune er utpekt sammen med Eindhoven og Manchester i det store Europeiske Triangulum prosjektet, til å utvikle smartere byer. - Det er naturlig å knytte nye prosjekter opp mot denne satsingen. Konkret ønsker vi gode løsninger knyttet til det nye sykehjemmet vi nå bygger, og ikke minst innenfor utvikling av produkter og tjenester som gjør at folk kan bo hjemme lengre, slik at de slipper å flytte på sykehjem. Mulige leverandører inviteres inn for å drøfte problemområder og definere prosjekter som er viktige nok til at både kommunen og leverandørene kan forsvare å bruke ressurser på det. Igjen, det handler om å lage løsninger som kan ha et stort marked. Ikke innovasjon for innovasjonens skyld, fortsetter Hernes.

Planen fremover

Nå arbeider vi med å peke ut egnede områder, og vi ønsker å starte så snart regelverket endres, slik at dette er mulig. Vår tidshorisont for innovasjonspartnerskapet er fem år, men innenfor enkelte prosjekter vil den variere mellom ett og tre år. Vi har satt av, og vil øke ressursene til satsing på innovasjon og næringsutvikling som en del av vår ordinære drift. Vi har også opprettet et eget Vekstfond som foreløpig er 40 millioner kroner, og som kan brukes til formålet. Pengene kommer som utbytte fra Forus Næringspark, som Stavanger kommune er deleier av. Det er naturlig å bruke dette og eventuelle andre lignende utbytter på ting som kan skape bedre tjenester, ny vekst og nye inntekter, og ikke på ordinær drift, mener Hernes.

Tekst: Minredaksjon.no - Marit B. Hvidsten

Arkiv