Idékonkurranse med fokus på livskvalitet

13. juli 2016

Idékonkurranse med fokus på livskvalitet

Med Kreftforeningen som samarbeidspartner

Årets konkurranse har fokus på ideer som bla. kan bedre rehabilitering, egenmestring, mobilitet, livslyst og trygghet for mennesker som lever med kreft og annen sykdom. Vi trenger gode ideer som kan gi bedre løsninger for pasienter og pårørende. Men en god ide er sjelden nok. Forholdene må legges til rette slik at noen tør å satse på  de gode ideene, foredle dem og bidra til at løsningen når  helt ut til pasienten. Vi håper at denne idekonkurransen kan gi din ide et slikt løft – at du tør å by på den, tør å satse og at samarbeidet med AbbVie og Driv Inkubator kan gi deg en trygghet og støtte på veien. Vinneren vil få 300 000 kr, nettverksstøtte og kompetanse. For mer informasjon se www.minhelseide.no Arkiv