Mode Sensors er første NSCC-bedrift i Trondheim

22. juni 2016

Mode Sensors er første NSCC-bedrift i Trondheim

Det er de fem NTNU-studentene Martin Engebretsen, Gøran van den Burgt, Magnus Nordahl, Morten Liland og Per Anton Øverseth Olsen som står bak Trondheims første klyngemedlem Mode Sensors.

Bilde: Fr.v.: Per Anton Øverseth Olsen, Gøran van den Burgt og Magnus Nordahl. 


Mode Sensors utvikler et armbånd som kontinuerlig overvåker væskebalansen til brukeren uten å være i kontakt med blodet.

– Mange eldre sliter med å få i seg nok drikke. Over tid kan dette føre til dårlig allmenntilstand, men også økt risiko for hjerteinfarkt og slag. Dette fører til dårlig livskvalitet, sykehjems- og sykehusinnleggelser, og høye kostnader knyttet til omsorg og pleie. Armbåndet vårt, Mode Hydration Tracker, skal løse dehydreringsproblematikken hos eldre, sier Martin Engebretsen i Mode Sensors.

Selskapet har gjort gode målinger med teknologien de har utviklet og jobber for tiden med å implementere løsningen i et armbånd. Første fungerende prototype skal være klar mot slutten av sommeren i år.

 

Ung bedrift
Selskapet Mode Sensors ble startet for et halvt år siden ved siden av utdanningen på Entreprenørskolen ved NTNU.

– Vi prøvde egentlig å måle noe annet, men fikk så gode utslag på væskemålinger at vi bestemte oss for å arbeide videre med det. Siden har vi vært ute og snakket mye med fagmiljøer og gjennomført tester med svært gode resultater, sier Engebretsen.

Nå samarbeider Mode Sensors med Nofima og medisinteknisk avdeling på Rikshospitalet, i tillegg til professor Ørjan G. Martinsen som er teknisk rådgiver. De kvalitetssikrer og fungerer som samarbeidspartnere. 

– Det er vi studentene som driver prosjektet og står for utviklingen av teknologien, sier Engebretsen.

 

Utvide nettverket
På sikt er målet til Mode Sensors å eliminere alle tilfeller av sykehus- og sykehjemsinnleggelser knyttet til dehydrering. Dette vil gi eldre muligheten til å bli boende hjemme lenger, men også gi behandlingsinstitusjoner og pårørende bedre informasjon om helsen til vedkommende. 

– Vi håper å kunne bruke klyngen til å knytte nye interessante kontakter og utvide kontaktnettverket for å få produktet raskere ut på markedet. Det er en fin arena for erfaringsoverføring og deling av kunnskap. Kanskje vi kan bidra med noe også, sier Engebretsen. 


Denne artikkelen er levert av Minredaksjon.no

Arkiv