Vebjørn Tandberg Elektronikkpris 2016

22. apr. 2016

Vebjørn Tandberg Elektronikkpris 2016

Prisen gis til det norske elektronikkselskapet som, etter juryens mening, lykkes med å befeste en betydelig posisjon for sitt produkt eller produktområde. Nå kan startups og innovatører også søke.

Arrow Norway AS og Fagbladet Elektronikk stiftet Vebjørn Tandberg Elektronikkpris i 2006.

– Vi har i år justert målsetningen og oppfordrer derfor også start-ups og innovatører til å søke, sier daglig leder i Arrow Norway AS, Frode S. Robberstad. 

Juryen plukker ut tre kandidater som blir invitert til Arrow Norway sitt teknologiseminar i Oslo 1. juni i år. Kandidatene får mulighet til ha en 30 minutters presentasjon av sitt selskap på scenen i Felix konferansesenter på Aker Brygge. 

Vinneren får tilgang til unik kompetanse gjennom bedriftsnettverket og jury, samt et engangs kontantbeløp på NOK 250.000,-

Overordnet målsetting:
Selskapene som får prisen har dokumentert at de har et unikt teknologisk fortrinn og har videre dokumentert forståelse for hva de har behov for med henhold til kompetanse og ressurser for å nå sine mål. Samtidig bør de kunne vise til en betydelig verdiskapningspotensiale for norsk elektronikkindustri.

Søknaden skal inneholde en kort forretningsplan som skal være på maksimum seks A4-sider, 12 punkt Times New Roman, 1,5 linjeavstand, og inntil fire sider vedlegg hvorav minst to skal være finansielle planer for selskapet de neste tre år.

Forretningsplanen skal minimum inneholde følgende kategorier:

1. Foretningsidé/Teknologi/Konsept

 • Beskrivelse
 • Unikhet i forhold til eksisterende / alternative teknologier/konsepter
 • Strategi for IP/patentrettigheter


2. Markedspotensiale og konkurrentinformasjon

 • Eksisterende marked
 • Vekstfaktorer / drivere
 • Konkurrentanalyse


3. Selskapets strategi for vekst

 • Forretningsmodell
 • Salg / markedsstrategi
 • Vekstambisjoner


5. Sourcingstrategi

 • Produksjon/sourcing
 • Verdiskapningspotensiale i Norge


Meld deg på ved å sende søknad på e-post til Bjørn Ø. Andersen innen 15. mai 2016.  

Arkiv