Helsenæringens tall og fakta overrekkes næringsminister Monica Mæland

21. apr. 2016

Helsenæringens tall og fakta overrekkes næringsminister Monica Mæland

Helse har blitt fremhevet som Norges nye vekstnæring. Men hvor stor er egentlig næringen? Hvor viktig er den? Og hva er potensialet for Norge? For første gang er det laget en oversikt over den samlede helsenæringen i Norge.

Tid: 13. mai 2016, kl. 0800 - 1000 
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

Fredag 13. mai presenterer Menon Economics en fersk analyse som vil vise sentrale nøkkeltall som omsetning, verdiskaping, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. I tillegg vil den gi prognoser for vekstpotensialet i Norge, beskrive forskningsaktiviteten, eksportandelen, Norges attraktivitet for internasjonale etableringer og investeringer, samt samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til nye og forbedrede produkter og tjenester levert av helsenæringen. Rapporten bli presentert og overrakt næringsminister Monica Mæland av NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Inviterte gjester møter alle aktørene i samarbeidet som vil være vertskap. Norwegian Smart Care Cluster er én av arrangørene. 

Les mer og meld deg på her.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo