HiB er med i velferdsteknologiklyngen

08. mars 2016

HiB er med i velferdsteknologiklyngen

Høgskolen i Bergen (HiB) har satset sterkt på velferdsteknologi i ti år. Nå er de blitt en del av Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Siden 2006 år har HiB bygget opp kompetanse som har resultert i en tetposisjon nasjonalt på deres områder. I 2011 åpnet de det første laboratoriet for velferdsteknologi og samme høst startet de landets første videreutdanning på dette feltet. Høsten 2014 ble det åpnet et større og oppdatert laboratorium tilrettelagt for både undervisning, demonstrasjon og forskning.

– En del av laben ser ut som leilighet, slik at vi kan vise fram den teknologien som finnes i dag. HiB ønsker å ha nærhet til praksisfeltet både innenfor helse og omsorg, og innen ingeniørfaget, sier Hilde Haaland-Kramer, daglig leder for Senter for omsorgsforskning vest, som er knyttet til HiB.

Satsningen på velferdsteknologi har blitt lagt til Senter for omsorgsforskning vest, og organisert som et eget prosjekt som kalles THOM (Teknologi i helse og omsorg). Den fysiske labben er på cirka 200 kvadratmeter og består altså av en boligdel og en institusjonsdel. I tillegg finner man Senter for nyskaping ved HiB, som er et forsknings- og kompetansesenter innen innovasjon og entreprenørskap.

– Det unike med senteret er at de i tillegg til å forske på innovasjon også har en rolle når det gjelder å tilrettelegge for innovasjon og å drive med praksisnær undervisning om innovasjon, sier Haaland-Kramer.


Samarbeider på tvers av studier
Siden HiB begynte satsningen i 2006 har det skjedd demografiske endringer i den norske befolkningen.

– Det blir færre helsehender og nå er det mer aktualisert med tanke på omstilling fra oljenæringen til andre næringer. Folk må se etter muligheter andre steder, forklarer Haaland-Kramer.

Derfor har ingeniørfag- og helsefag ved HiB samarbeidet om velferdsteknologi-prosjekter.

– De har lært av hverandre fordi de kommer til saken fra to forskjellige ståsted. For å få til en god utvikling av denne teknologien, så må disse gruppene samarbeide og ha med seg brukeren, som er både individet og kommunen i dette tilfellet, presiserer hun.


Inn i klyngen
Nå er HiB blitt en del av NSCC. Haaland-Kramer mener at dette blir en fordel både for HiB og for NSCC.

– Vi hadde hørt litt om klyngen og tenkte at her er det god grobunn for et godt samarbeid. Jeg tror klyngen er flinke på å knytte sammen næringsliv og det offentlige. Det har vi hatt litt utfordringer med i Bergen-regionen, men på HiB har vi vært flinke til å koble sammen helsemiljøet og ingeniører, forteller hun og refererer til labben de har utviklet.

– Vi har noe å bidra med og noe å bringe inn i samarbeidet, og NSCC har også veldig mye interessant som foregår. Vi har mye å lære og de kan hjelpe oss. Dette er vinn-vinn!

Arkiv