Helseteknologikonferansen 2016 - innføre, utvikle, utnytte teknologien

12. feb. 2016

Helseteknologikonferansen 2016 - innføre, utvikle, utnytte teknologien

Dette er fagkonferansen for deg som jobber med helse- og velferdsteknologi, på sykehus eller i kommuner. Norwegian Smart Care Cluster deltar og klyngemedlemmer får rabatt.

Sted: Scandic Fornebu

Tid: 17. mars, klokken 09:00-17:00

Rabatt til NSCC-medlemmer

Bli oppdatert på ny teknologi og nye løsninger. Få økt kunnskap om hvordan dette innføres i helsetjenesten gjennom brukermedvirkning, brukerstyrt innovasjon, tjenesteinnovasjon og samhandling mellom ulike kompetansemiljøer.

På helseteknologifronten vil det skje svært mye i årene som kommer. Innen 2035 kommer Norge til å trenge opp mot 100.000 nye helsearbeidere for å opprettholde dagens helsetilbud. Dette er en situasjon vi ikke kan bevilge oss ut av. Ny helseteknologi og nye, smarte løsninger er derfor helt nødvendig - og fullt mulig.

Nyutvikling av helse- og velferdsteknologi handler ikke bare om hvordan man skal adaptere nye løsninger, men også unytte eksisterende ressurser og utvikle tjenestene. Dette krever tverrfaglig samarbeid mellom de som jobber i skjæringspunktet teknolog/samfunn/helse.

Programmet består av en overordnet fellessesjon etterfulgt av to spor:

  • Spor 1: Adaptering av nye løsninger i spesialisthelsetjenesten
  • Spor 2: Velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten

Smakebit fra programmet:

  • Fremtidens helsevesen – vi tar et blikk inn i krystallkulen
  • Helseomsorg 21 – et helhetlig helsevesen for pasienten
  • Bli oppdatert på de siste innovative casene
  • Kost-nytte vurdering
  • Se hele programmet her.

Meld deg på her!

Arkiv