Lyse samler velferdsteknologi

10. feb. 2016

Lyse samler velferdsteknologi

Lyse samler aktiviteten innenfor velferdsteknologi i selskapet Safemate. Jan Holm blir administrerende direktør for det nye selskapet.

Bilde: Kristian Helland (t.v.) blir ny administrerende direktør og Geir Helge Schmidt ny teknisk direktør i Smartly.
Foto: Espen Schiager (Lyse)

Gjennom flere år har Lyse-konsernet utviklet piloter og leveranser for bruk av teknologi innen velferdsområdet. De siste fire årene er det bygd opp en betydelig kompetanse på området som har vært organisert som et eget forretningsområde i Lyse-selskapet Smartly AS. Lyse eier også det Oslo-baserte selskapet Safemate AS som leverer trygghetsalarmer og løsninger for institusjoner og kommuner, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skriver Lyse på sine nettsider.

Nye ledere for Smartly og Lyse Link
For å møte økende etterspørsel av nasjonale løsninger for velferdsteknologi, blir det nå etablert et nytt selskap, basert på at velferdsenheten i Smartly slås sammen med dagens Safemate. Det nye selskapet, som fortsatt skal hete Safemate, vil bli ledet av Jan Holm som kommer fra stillingen som administrerende direktør i Smartly.

Kristian Helland blir ny administrerende direktør i Smartly. I tillegg er Geir Helge Schmidt ansatt som ny teknisk direktør i selskapet. Kristian Helland kommer fra stilling som direktør for anskaffelser og logistikk i Lyse. Han har tidligere vært ansatt i Bilfinger og IKM Maskinering. Geir Helge Schmidt kommer fra stillingen som administrerende direktør i Lyse Link. Ingvald Haaland blir konstituert administrerende direktør i Lyse Link. Han er rekruttert fra ledelsen i selskapet.

Smartly utvikler løsninger for styring av lys, varme, innbrudds- og brannalarm samt andre viktige funksjoner i hjemmet. Delen av selskapet som har velferdsteknologi som forretningsområde blir skilt ut og vil inngå i det nye selskapet Safemate AS.

Arkiv