Kjære klyngemedlemmer

22. des. 2016

Kjære klyngemedlemmer

Vi ønsker her å dele litt av hva vi har gjort i 2016 og hva vi ønsker å gjøre i 2017.

Medlemmer

Vi har hatt en formidabel vekst i antall, og klyngen består nå av mer enn 90 bedrifter og 30 kommuner/offentlige aktører. Geografisk har vi medlemmer fra Fredrikstad til Nordland.  For å se hvem de er – klikk her:

Bedriftene dekker et vidt spenn av løsninger og tjenester innen velferdsteknologi – for en oversikt over hvem som leverer hva – Se her
Nytt og aktuelt fra en rekke av våre medlemmer finner dere ved å klikke her:

Vi vil gjerne skrive om din bedrift!  Ta kontakt med redaksjonen@smartcarecluster.no for å få laget en story.

Aktiviteter

Vi har gjennomført mer enn 20 møter, workshops, bedriftsbesøk, kurs etc. i 2016. Vi har ambisjoner om å fortsette med å sette opp relevante temaer i 2017 – for å sikre oss at vi treffer, setter vi veldig stor pris på om dere kan komme med innspill. Vi har allerede de første klar rett over nyttår. Sjekk ut kalenderen på  https://www.smartcarecluster.no.. og meld dere på.

For å gjøre møtene mer tilgjengelige for våre medlemmer rundt om i landet, har vi i 2016 begynt å streame møter, og det blir liggende et replay på nettsiden, hvis man skulle ønske å se det igjen etterpå.

Eksempel – se her

Internasjonalisering

Vi har startet et samarbeid med klyngen Welfaretech i Odense for å hjelpe våre bedrifter inn i det danske marked og deres bedrifter inn i det norske marked. Vi var flere bedrifter som besøkte dem i vår.  For å forsterke dette har vi vært så heldige at vi får midler fra Innovasjon Norge på nyåret til å sette større fart på dette samarbeidet. Hvis deres bedrift er interessert i å være med på et opplegg mot det danske marked - ta kontakt med arild@valide.no

EU Rådgiving og søkehjelp 

Vi har nå en søkespesialist ansatt i klyngen som kan hjelpe dere med å identifisere relevante programmer samt skrive søknad for dere! 

Ta kontakt med paul@smartcarecluster.no hvis dette er av interesse.

Innovasjon

Dette er et nøkkeltema for klyngen. Hvordan skape felles prosjekter medlemmer imellom som styrker enkeltbedriften, samt utvikler markedet og gir bedre løsninger til brukere, kommuner og sykehus? Basert på de erfaringer vi har gjort fra mange prosjekter og samling av mange gode innspill – fra bla. prosjektene Morgendagens Hjemmeomsorg og Morgendagen kule senior bolig, kommer vi i 2017 til å tilrettelegge for en felles digital plattform for åpen innovasjon for klyngens medlemmer.  Vi planlegger å gå live i løpet av første kvartal og vi vil informere dere når vi er klare. Vi behøver hjelp fra medlemmer til å få de rette strukturer og prosesser på plass – ta kontakt med marianne@smartcarecluster.no  hvis du har lyst til å bidra i innføringsprosjektet.

Dere finner resultatene fra bla. Morgendagens Hjemmeomsorg og Morgendagen kule senior bolig i klyngens Idebank. Har du ikke bruker og passord – send en mail til arild@valide.no.  For en oversikt over mange av de fellesprosjekter som går i klyngen se her.

Det er stor aktivitet hos bedriftene i klyngen, basert på årets spørreundersøkelse rapporterer bedriftene om mange nye innovasjoner i både produkt/tjenester/salg&markedsføring/organisasjonsutvikling.  

Norwegian Smart Care Lab – testsenter/living lab konsept

Vi jobber med å etablere et testsenter og living lab konsept for velferdsteknologi. Vi har kommet ganske langt og vi håper å kunne bringe dere konkrete nyheter om oppstart i løpet av første kvartal 2017. Dette vil gi bedrifter og kommuner en mulighet til å teste løsninger med brukermedvirkning i stor skala.

Samarbeid

Vi har etablert flere gode samarbeidsprosjekter med relevante aktører for våre medlemmer, og jeg vil spesielt dra frem et meget godt samarbeid med Oslo Medtech som vi kommer til å forsterke fremover til gode for begge klyngers medlemmer. Vi hadde blant annet en felles stand på den internasjonale Smartby konferansen NordicEdgePumps and Pipes er også et viktig prosjekt som vi deltar i, samt fellesprosjektet og utarbeidelsen av rapporten Verdiskaping i Helsenæringen som man planlegger en oppfølger til i 2017.

Klyngeorganisasjon

Vi fikk bronse sertifisering av klyngeorgansisasjonen i European Cluster Excellence Initiative i høst. Det er vi veldig fornøyd med og det gir oss en god basis til å kontinuerlig jobbe for å bli bedre, samt at det gir oss et godt spillerom på en internasjonal arena.  

Klyngeorganisasjonen består nå av daglig leder Arild Kristensen, Marianne Fedde Lilland – prosjektleder, Marit Hvidsten – kommunikasjon, Paul Vigmostad EU Rådgiver og Anne Klepp Andersen – administrasjon. Til sammen så utgjør stillingene ca. 2 årsverk. 

2017 er vårt siste år i det ordinære klyngeprogrammet, og styringsgruppen har besluttet at vi skal forsøke å ta klyngen til et nytt nivå ved å søke NCE – Norwegian Centre of Expertise. Denne søknad blir og vurdert i Arena utvidelses- programmet som potensielt gir 2 års forlengelse. Det er gjennomført 6 møter i styringsgruppe og vi har nettopp opprettet et ‘Advisory Board’ for å rådgi administrasjonen. Mer informasjon om strategi finner dere her:

 Tilbakemelding fra medlemmer er at de som bidrar og deltar får mye tilbake. Vil derfor oppfordre dere til fortsatt godt engasjement i 2017, og vi ønsker dere alle en riktig God jul og et Godt nytt år! 
Arkiv