Gjør læring til en opplevelse

07. des. 2016

Gjør læring til en opplevelse

Ved hjelp av e-læring kan firmaet Mediafarm AS gjøre det lettere å lære seg å bruke velferdsteknologi. ​– Det er nødvendig med effektiv kompetansebygging for å få satt velferdsteknologi ut i livet, sier Frode Søreide, daglig leder i Mediafarm AS.

Ambisjonen til selskapet er at læring ikke skal være trøtt eller kjedelig, men at den motiverende delen, den som skaper læring, er på plass. De ansatte i firmaet er opptatt av å lære for eksempel ansatte i hjemmesykepleien, montører og ingeniører å bruke velferdsteknologi.

– I første omgang er det viktigst at de som skal rulle ut løsningene, kan bruke dem og forstår behovet. I neste omgang vil vi lage e-læring også for klienter, sier Søreide. E-læringsprogrammene til Mediafarm AS består som regel av video, lyd, animasjon, grafikk, interaktive øvelser og multiple choice tester. Firmaet lager også besøkssenter, læringsspill og filmer. I besøkssentrene vektlegges samspillet mellom mennesker og de interaktive løsningene.

Mediafarm AS er i dialog med flere kommuner om kompetansehevingstiltak innenfor velferdsteknologi.

 Viktig hjertekompresjon 

Mediafarm AS holder i disse dager på å sluttføre et prosjekt for Lærdal Medical. Lærdal Medical har funnet opp et instrument som kan sertifisere folk i det å drive hjertekompresjon. Instrumentet måler frekvensen og kompresjonsdybden på støtene, og om disse utføres riktig. Mediafarm AS har laget e-læring til bruken av instrumentet. 

Fra politikk til rakettvitenskap

Firmaet har laget flere besøkssenter som dreier seg om alt fra politikk til rakettvitenskap. Vil dere lage besøkssenter som tar opp velferdsteknologi? Vi er med i grupperinger som tenker i den retningen, men det er tidlige samtaler, sier Søreide. Han synes det er motiverende å jobbe med velferdsteknologi. Før eller senere vil sannsynligvis en stor del av oss få bruk for dette selv fordi vi blir redusert på grunn av alder eller annen funksjonshemning. 

Tekst: Ida Gudjonsson/minredaksjon.no

 


Arkiv