Beslutningsstøtte i kampen mot overbelegg på sykehus

10. nov. 2016

Beslutningsstøtte i kampen mot overbelegg på sykehus

I snart et år har Smart Crowding AS testet ut beslutningsstøtteverktøyet sitt på akuttmottaket ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Det har vært en suksess og nå er de i ferd med å rulle ut løsningen på alle avdelingene på SUS.

Siden 2013 har et team på SUS sett på tiltak som skal redusere korridorpasienter og bedre pasientflyt i akuttmottak. Basert på forskning og statistikk innførte de en manuell metodikk i Excel (Plan for høy aktivitet) for å få oversikt over pasientstrømmer og for å gi beslutningsstøtte til de ansvarlige på vakt. I 2015 gikk Validé, F5 IT og SUS sammen for å utvikle en brukervennlig IT-løsning i en skybasert applikasjon. Det er denne løsningen som har vært i pilot på SUS siden desember i fjor.

– Det har vært veldig vellykket. Løsningen gir en oversikt og historikk over pasientstrømmene og beslutningsstøtte med tanke på hvilke tiltak som bør settes i gang når mottaket når et visst antall pasienter, sier daglig leder i Smart Crowding, Pål Nesteby.

Etter en vellykket pilotperiode ligger det til rette for at løsningen kan tas i bruk på alle de tretti avdelingene på SUS.

– Akuttmottaket lever ikke sitt eget liv, men henger sammen med resten av sykehuset. Derfor er det en fordel å ha informasjon på tvers av avdelinger slik at best mulig helhetlige tiltak blir gjort og at de ansatte kan være forberedt når de opplever høy og uoversiktlig pasientstrøm, sier Nesteby.

Daglig leder i Smart Crowding AS, Pål Nesteby


Helhetlig situasjonsforståelse
Løsningen bygger opp under fire viktige operasjonelle verdier – tillit, kvalitet, effektivitet og responsivitet.

– Den skal gi en helhetlig situasjonsforståelse for de som jobber på sykehuset. Det gir bedre kvalitet på behandlingen, mindre stress i hverdagen og mer kontroll på hva som skal gjøres til enhver tid samt en klar ansvarsfordeling av oppgaver, forteller Nesteby.

Applikasjonen varsler dersom ventetiden ved mottaket forlenges, andelen alvorlige skader øker eller totalt antall pasienter øker, slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak. Ved hjelp av historikk og grafiske kurver kan det også planlegges bedre. Det er også under utvikling en predikasjonsmodul basert på avanserte statistiske modeller som gir informasjon om hvor mange pasienter som sannsynligvis vil komme de nærmeste dagene.

– Verktøyet er først og fremst et beslutningsstøtteverktøy som skal gi tillit og kvalitet i behandlingene. Det handler om at man vet hvilke aksjonspunkter man skal ta for å håndtere situasjoner på best mulig måte, sier Nesteby.


SUS får oppmerksomhet
Flere andre sykehus vurderer nå løsningen til Smart Crowding. Det syns Nesteby er spennende.

– I tillegg har SUS fått mye oppmerksomhet og mange ser til SUS når det kommer til hvordan de håndterer problemet med høy og uoversiktlig pasientstrøm og påfølgende overbelegg – også kalt overcrowding, sier han.

Overcrowding er, ifølge Nesteby, en kjent problematikk og et globalt problem.

– Det fører til stress og redusert kvalitet på behandling som igjen resulterer i økt liggetid på sykehuset. Alle disse utfordringene adresserer vi.  Tidlige tall og målinger viser at vi klarer å håndtere pasientene bedre, sier han.


NSCC blir viktigere
– Vi er med i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) fordi vi vil være en del av et miljø hvor det er fokus på løsninger innen helsesektoren. Vi er helt avhengig av å være med i slike klynger for å gjøre oss synlige og med tanke på rådgiving til hva man skal være med på av seminarer og konferanser, sier Nesteby.

Framover blir klyngen enda viktigere for Smart Crowding.

– Vi skulle gjerne ha deltatt på flere arrangementer. Nå som vi har begynt å levere en ferdig løsning, har vi mer tid til å være med på markedsaktiviteter framover. Da blir NSCC viktig for oss.


Teksten er levert av Minredaksjon.no

Arkiv