Ønsker at eldre skal glede seg til å bo på sykehjem

18. mai 2015

Ønsker at eldre skal glede seg til å bo på sykehjem

Aktivitetsdosetten setter livskvalitet i system for beboere på sykehjem. Gründer Lone Koldby håper at man i framtiden kan glede seg til å bo på sykehjem.

– Aktiviteter kan virke som medisin. Når aktivitetene gjøres systematisk uke etter uke har det en helsebringende effekt, sier Koldby.

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Den er laget med brukerstyring i fokus.

– Først og fremst handler det om livskvaliteten til beboere på sykehjem, men kompetanseheving for helsepersonell er vel så viktig. At pårørende får en mer aktiv rolle er også en viktig faktor. Det kan ofte gjøre besøket lettere og kjekkere, sier Koldby.

Hun forteller at det finnes systemer for alt fra medisinering til temperatur i kjøleskap på sykehjemmene, men ikke for aktiviteter.

­– Det handler om å sikre at hver enkelt får et tilbud som de opplever som meningsfullt, sier hun.


Utfordrende marked

250 mennesker har vært på kurs for å ta i bruk aktivitetsdosetten i Norge og mange sykehjem har hatt gründeren på foredrag og konferanser. Koldby opplever at helsepersonell lett blir begeistret over dosetten, men at økonomien ikke strekker til.

– Det finnes utrolig mange flinke folk som jobber på sykehjem som brenner for jobben sin, men de sliter økonomisk med å kjøpe inn systemet og å prioritere det. Det er ikke vanskelig å selge ideen, men vanskelig å selge inn produktet, sier Koldby.

Hun skulle ønske at livskvalitet og aktivitet fikk høyere prioritet.

­– Tenk om man gledet seg til å bo på sykehjem? Det skal ikke være noe man gruer seg til, og det tror jeg er fullt mulig å få til. Du har mye makt som helsepersonell. Du bestemmer om de gamle skal ha en god avslutning på livet eller ei, sier Koldby.


Håper dosetten kan bli en app

Investeringsvirksomheten TD Veen åpnet dørene for kontorfellesskap for fem sosiale entreprenører tidligere i år. TD Veen hjelper med økonomisk støtte i ett år, rimelige kontorer og man får bygget et større nettverk. Aktivitetsdosetten er den første av de fem sosiale entreprenører som flytter inn i det nye kontorfellesskapet.

– Å være sosial entreprenør er en annerledes situasjon i forhold til vanlige gründere. Kundene er de offentlige i stedet for kommersielle kunder og det jobber mot en samfunnsendring, sier Koldby.

Aktivitetsdosetten har også satt i gang et forskningsprosjekt i Norwegian Smart Care Cluster sammen med IRIS og VRI Rogaland. Prosjektet er basert på en kartlegging av beboernes interesser og behov og skal blant annet identifisere faktorer som hemmer og fremmer bruk av dosetten.

Framover ønsker Koldby å utvikle en elektronisk versjon av aktivitetsdosetten.

– Nå er dette et tilbud for institusjonene, men folk vil gjerne kjøpe det til sine familiemedlemmer. Forhåpentligvis kan vi få laget en applikasjon som en individuell tjeneste. Det kan bli spennende, sier Koldby.

Arkiv