Skal lære barn å bremse

30. apr. 2015

Skal lære barn å bremse

Annenhver uke arrangeres Inkubatorlunsj i Ipark. Nylig var det Line Henriksen som fortalte om utviklingen til treningsprogrammet Barn i Farta.

Barn i Farta er et tre måneders nettbasert atferds- og konsentrasjonsprogram som skal bidra til en bedre hverdag for de fleste barn mellom 6 og 18 år. Prosjektet startet i 2013.

- Tiden har vært en begrensende faktor for oss når det gjelder utvikling av programmet. Vi skulle ønske det var flere timer i døgnet, sier Henriksen.

Hjernens modningsprosess

Alle barn har til en viss grad utfordringer under oppveksten. Dette skyldes hjernens normale modningsprosess. Noen barn har av ulike årsaker forsinkelser i denne utviklingen og får derfor større problemer enn andre. Problemene kan arte seg som utfordringer med tålmodighet, lese- og skrivevansker, sinne- og konsentrasjonsvansker.

Adferds- og konsentrasjonsprogrammet baserer seg på sanser og på motorikk, og utføres via nettet.

Programmet inkluderer et egetutviklet nevrofeedback program. Barna skal klappe i takt med en fast rytme, og får deretter tilbakemeldinger om de er for raske eller for treige i forhold til rytmen. Programmet trener på denne måten impulskontroll, og er basert på positive belønnings lyder og repetisjon.

Å trene hjernen

Henriksen forteller at hjernen kanskje er den viktigste delen av kroppen vår. Den utvikler seg gjennom flere stadier, og er ikke ferdig utviklet før vi runder ca. 20 år. Alle muskler i kroppen blir sterkere, dersom vi trener dem. Det samme kan trolig også antas for hjernen.

- Trener vi hjernen, blir den sterkere! Dette kan vi få til med repetisjon. For å lage en endring i hjerneceller må man repetere endringen minst ni ganger for at det skal bli en varig endring, forklarer Henriksen.
Arkiv