Ønsker seg nye testpersoner

16. apr. 2015

Ønsker seg nye testpersoner

Stavanger kommune søker mennesker som vil være med og prøve nye velferdsteknologiske løsninger.

Velferdsteknologi kan bidra till økt trygghet, sikkerthet, selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet for personer som av ulike årsaker har nedsatt funksjon.

Stavanger kommune satser på velferdsteknologi og er i gang med flere prosjekter. I den forbindelse søker de etter deg som vil være med og prøve ut løsninger som trygghetsalarm for bruk utendørs, lyssensor, dørsensor, kalenderverktøy og videotelefon.

For å delta må du:

  • Ha en funksjonsnedsettelse, som for eksempel økt risiko for fall eller hukommelsesvansker.
  • Bo i bolig med egen strømmåler.
  • Være tilknyttet internett levert av fiber - eller bredbåndsleverandør.
  • Ha en venn eller pårørende som kan bidra i utprøvingen.

Vil du vite mer?

Kontakt Christine Sandvold, 472 56 263, christine.sandvold@stavanger.kommune.no eller Nina Støle, 992 66 146, nina.stole@stavanger.kommune.no.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo