Får 480.000 kroner i støtte

25. feb. 2015

Får 480.000 kroner i støtte

Prosjektet "Morgendagens hjemmeomsorg" ønsker å lage en felles løsning på eldrebølgen.

Nå får prosjektet "Morgendagens hjemmeomsorg" 480.000 kroner i støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

- Velferdsteknologi er et høyaktuelt tema, og dette prosjektet har en ny vinkling på en stor og uløst problemstilling. At flere større aktører i næringslivet lokalt samarbeider om denne problemstillingen gjør at potensialet for nye innovasjoner er stort. Dette er et prosjekt vi har store forventninger til, sier Anita C. Drabløs, prosjektleder i Norsk design- og arkitektursenter.

Omsorgsutfordring

Eldrebølgen vil treffe stavangerregionen tidligere enn resten av landet. Med et begrenset antall sykehjemsplasser blir det enda viktigere at de fleste bor lengst mulig hjemme. Klyngesamarbeidet Norwegian Smart Care Cluster ønsker å lage et felles løsningsrom for å takle denne utfordringen.

Sammen med designere fra Inventas Stavanger ønsker Ipark AS å se på det eksisterende tjenestetilbudet i hjemmeomsorgen. Dette skal stimulere nye ideer, og gi klyngen verdifull innsikt til å sette i gang nye innovasjonsprosjekter.

Arena-programmet

Arena-programmet til Innovasjon Norge tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger.

Klyngesamarbeidet Arena Velferdsteknologi ble tatt opp i programmet i år, og har nå fått navnet Norwegian Smart Care Cluster.

Programmet har i dag 28 klyngeprosjekter. Vanlig prosjektperiode i programmet er 3 år. Denne perioden kan i spesielle tilfelle forlenges til 5 år.

Dette er DIP:

  • Regjeringen har siden 2009 finansiert et eget innovasjonsprogram, for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen.
  • Formålet er å øke innovasjonsgrad og treffsikkerhet i norske bedrifter og offentlige foretak gjennom å teste ut helt nye innovasjonsverktøy.
  • Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) finansierer og igangsetter ideutviklingsprosjekter hvor brukeren er satt i sentrum og fasilitering av designere er drivkraften i prosjektet. Hensikten er å utvikle helt nye produkter og tjenester som kan gi økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.

I år deles det ut 7,5 millioner kroner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til i alt 19 prosjekter.

Alle prosjektene har til felles at de skal samarbeide med designere i sine innovasjonsprosjekter. DIP drives av Norsk design- og arkitektursenter.

Arkiv