Valgt som styreleder

25. feb. 2015

Valgt som styreleder

21. oktober 2014 ble styret til Norwegian Smart Care Cluster konstituert.

Eirik Gundegjerde er administrerende direktør i Lyse Smart. Han ble valgt som ny leder for styringsgruppen.

- Velferdsteknologi er noe jeg brenner for, og som er viktig for den samfunnsutviklingen vi står foran. Jeg håper jeg kan bidra med min kompetanse, og jeg gleder meg til å ta fatt, sier Gundegjerde.

Gundegjerde har en rekke styreverv innenfor Lyse-konsernet og er styremedlem i Norwegian Smart Grid Centre. I Lyse Smart har han også det overordnede ansvaret for IT, styringssystemer og prosjektmetodikk.

- Vi må tenke langsiktig slik at arbeidet vi gjør i Arenaen kanaliseres ut i en NCE. Det er mange gjøremål som står på programmet de neste månedene, sier han.

Styret består nå av:

NavnSelskapStilling

Eirik Gundegjerde

Lyse AS

Konserndirektør.

Lars Hovind

IBM Norge AS

Forretningsutvikler.

Lone Koldby

Aktivitetsdosetten AS

Daglig leder.

Anund Rannestad

Stavanger Universitetssykehus

Fagleder Innovasjon.

Per Haarr

Stavanger Kommune

Direktør for oppvekst og levekår.

Tone G. Gustafsson

Greater Stavanger Economic Development

Stedfortredende for administrerende direktør.

Ragnhild Osmundsen

Erland

Styreleder/Ipartner

Aina Haug

Laerdal Medical

Country Manager.

Per RamviUniversitetet i StavangerSpesialrådgiver Innovasjon og nyskaping.


Norwegian Smart Care Cluster

18. juni 2014 kunngjorde næringsminister Monica Mæland at klyngeprosjektet Arena Velferdsteknologi ble tatt opp som nytt Arena-prosjekt.

Arena er det første nivået i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge (IN),Forskningsrådet (NFR) og Siva.

Arena-programmet til Innovasjon Norge tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger.

Prosjektteam

Prosjektteamet vil ha ansvar for det daglige arbeidet med utviklingen av klyngen og rapporterer til styringsgruppen.

Prosjektteamet består av:

NavnSelskapStillingAnsvarsområde

Arild Kristensen

Ipark AS

Prosjektleder

Gjennomføring.

Dagfinn Wåge

Lyse Energi

Delprosjektleder

Innovasjon, infrastruktur og felles samarbeidsprosjekt.

Tone G. Gustafsson-Andreas Heskestad

Greater Stavanger

Delprosjektleder

Offentlig sektor, internasjonalisering EUs FOU program.

Marie K. Kvitrud

Ipark AS

Delprosjektleder

Kommunikasjon.

Arkiv