GENA får innovasjonsstøtte

25. feb. 2015

GENA får innovasjonsstøtte

GENA får innovasjonsstøtte for utvikling av brukervennlig borreliatest.

I 2015 deles det ut 7 millioner kroner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til i alt 18 prosjekter. Alle prosjektene har til felles at de skal samarbeide med designere i sine innovasjonsprosjekter. DIP drives av Norsk design- og arkitektursenter.

Flåttsykdommen borreliose virker å være mer utbredt enn tidligere antatt, og sykdomsbildet er sammensatt. Mange mener seg smittet, uten at dette blir endelig påvist. Derfor ønsker stavangerselskapet GENA, som spesialiserer seg på rettsgenetiske analyser, å lage en bedre og mer spesifikk borreliatest. Sammen med designere fra Ghost Design ønsker selskapet å utvikle en fullstendig tjeneste - en pasientreise - for personer som er antatt smittet av borreliose.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo