Støtte til utvikling av innovasjonsprosjekter

16. des. 2015

Støtte til utvikling av innovasjonsprosjekter

HELSEVEL lyser ut midler til forprosjekt til «Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor». Fristen er 17.februar.

Programmet Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) skal gjennom forskning og innovasjon bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Nå lyses det ut midler til blant annet forprosjekt for Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Prosjektvarighet er 3 – 6 måneder og støttebeløpet fra Forskningrådet skal være mellom 100 000 – 300 000 kroner:

  • Det gis støtte til forberedende utredninger/forskning og kunnskapsoversikter.
  • Det gis støtte til seminarer/workshops og andre tiltak for å bygge nettverk og etablere samarbeidsrelasjoner som grunnlag for et innovasjonsprosjekt.
  • Bevilgningen til innvilgede prosjekter vil bli utbetalt når forprosjektet er avsluttet, under forutsetning av at regnskapsrapport og sluttrapport er godkjent.
  • Innvilgelse av forprosjekt gir ingen fortrinnsrett ved senere utlysninger i Forskningsrådet.

Forprosjektene skal legge grunnlag for å utarbeide søknader til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist i oktober 2016.

Les mer og søk om midler her.

Arkiv