Ole Vegusdal

Konsulent

Ole skriver masteroppgave i digitalisering og innovasjon ved USN og gjennomfører nå forskningsprosjektet «Digital opplæring og velferdsteknologi», ledet av USN i samarbeid med NSCL og DigiHjem. Ole har erfaring som sykepleier fra flere avdelinger på sykehus, og er spesielt interessert i krysningspunktet mellom teknologi og helse. I Norwegian Smart Care Lab ser han på hvilke faktorer som positivt og negativt påvirker implementeringen av velferdsteknologi.

Arkiv