Tryg Forsikring

www.tryg.no/

KONTAKTPERSON
Kjersti Eide Drivenes
90267051

Tryg Forsikring

Tryg er Nordens nest største skadeforsikringsselskap med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.

Vi har levert økonomisk og personlig sikkerhet for kundene våre i snart 300 år. Med et bredt spekter av forsikringer til både privat, bedrift og industri, behandler Tryg årlig mer enn 1 million skader i Norden. Tryg jobber for en tryggere og enklere hverdag for kundene våre. De som tør tenke nytt og gå nye veier har størst sjanse til å overleve i et konkurranseutsatt marked. Derfor satser Tryg offensivt på nytenking.

I Tryg anser vi innovasjonsarbeid som et strategisk redskap til vekst, og til forsterkning av vår posisjon som Nordens ledende trygghetsleverandør. Visjonen vår og verdiene våre er fundamentet for innovasjonsarbeidet. Resultater oppnådd gjennom innovative tiltak fornyer og utvikler Tryg. Vi vil oppleves som et selskap med blikket rettet fremover. Våre kunder skal oppleve at deres grunnleggende behov for trygghet er dekket – også i fremtidens samfunn.

Vi tror på at gode forretningsideer oppstår og utvikler seg i interaksjonen mellom brukere, eksperter, innovatører og partnere.

Prosessen vår er markedsorientert, og søker å skape nye kundeopplevelser og forretningsområder Tryg anser tett samarbeid med kunder, sterke partnere, leverandører og eksperter som helt sentralt for innovasjonsarbeidet vårt. Vi inviterer ofte disse som deltakere i fokusgrupper, intervjuer og lignende. Hvis du eller din virksomhet har lyst til å være med, er du velkommen til å kontakte vår kontakt i innovasjonsavdelingen på kjersti.drivenes@tryg.no

Arkiv