Håmsø Patentbyrå AS

www.patent.no/

KONTAKTPERSON
Krister Mangersnes
99027069

Håmsø Patentbyrå AS

Vi beskytter din kreativitet.

Håmsø Patentbyrå AS ble etablert i 1950 som et uavhengig konsulentfirma innen immaterielle rettigheter.

Vi tilbyr tjenester vedrørende patent- varemerke- og designsøknader, oversettelser, lisensiering, rettstvister og og representasjon av søkere overfor norske og internasjonale patentmyndigheter.

Våre ansatte har universitets- eller høyskoleutdannelse (4 med doktorgrad) innen fagområder så som mikrobiologi, petroleumsteknologi, geofysikk, materialteknologi, bygningsteknikk, maskinteknikk, hydroteknikk, elektronikk, oceanografi, fysikk, jus og språk. I tillegg omfatter staben diverse støttepersonell, og til sammen er vi 39 personer.

Vi er et av norges største byråer når det gjelder utarbeidelse av nye patentsøknader. Vi har lang erfaring med videreføring av norske patentsøknader i utlandet, og vårt internasjonale kontaktnett omfatter samarbeidspartnere i mer enn 100 land.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Arkiv