Håmsø Patentbyrå

www.patent.no/

Håmsø Patentbyrå

Vi beskytter din kreativitet

Håmsø Patentbyrå AS ble etablert i 1950 som et uavhengig konsulentfirma innen immaterielle rettigheter.

Vi tilbyr tjenester vedrørende patent- varemerke- og designsøknader, oversettelser, lisensiering, rettstvister og og representasjon av søkere overfor norske og internasjonale patentmyndigheter.

Våre ansatte har universitets- eller høyskoleutdannelse (4 med doktorgrad) innen fagområder så som mikrobiologi, petroleumsteknologi, geofysikk, materialteknologi, bygningsteknikk, maskinteknikk, hydroteknikk, elektronikk, oceanografi, fysikk, jus og språk. I tillegg omfatter staben diverse støttepersonell, og til sammen er vi 39 personer.

Vi er et av norges største byråer når det gjelder utarbeidelse av nye patentsøknader. Vi har lang erfaring med videreføring av norske patentsøknader i utlandet, og vårt internasjonale kontaktnett omfatter samarbeidspartnere i mer enn 100 land.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo