APPetitus AS

appetitus.no/

KONTAKTPERSON
Anni Onsager
93434111

APPetitus AS

APPetitus AS er etablert for å forvalte og foredle resultater fra det offentlige, regionale innovasjonsprosjektet APPETITT.

APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel).

Vi arbeider for å spre og kommersialisere appen APPetitus med tilhørende tjenester. APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel) prosjektets mål har vært å utvikle, prøve ut og evaluere tjenester ved bruk av nettbrett. Dette resulterte i nettbrettapplikasjonen APPETITus som stimulerer til matglede og kosthold og bidrar til å forebygge ernæringsmessig risiko, spesielt for eldre.Vi arbeider for å forenkle hverdagen for våre kunder og sikre livskvalitet for våre sluttbrukere.
Vår innovasjonsvisjon er "Ideer som forenkler”.

MATAPP:

Kostholdsapp styrker engasjementet for ernæring

Appetitus er en nettbrettapplikasjon som skal gjøre eldre mer bevisst på hva de spiser og drikker. Verktøyet er nå testet ved UiO og Oslo kommune, med gode, matlystfremmende resultat.

Anne Moen  Appetittus 1

Arkiv