"Norwegian Smart Care Lab tar på seg oppdraget å gjøre denne testingen."
- Marit B. Hagland, daglig leder NSCL
Vis fakta

KONTAKT

Marit B. Hagland
Prosjektleder

Telefon: 452 61 799

Epost: marit.h@smartcarecluster.no

Test-tjeneste for nye løsninger

Smart Care Lab tester velferdsteknologiske produkter og tjenester for å trygge veien fra innovasjon og utvikling, via pilotering og helt fram til kunden og brukeren. Ved inngangen av 2019 har Smart Care Lab 10 oppdrag på vegne av medlemmer i NSCC.

Kommunene trenger nye teknologiske produkt og løsninger raskere enn raskt, og den unge, men raskt voksende helsenæringen i Norge, trenger å få testet ut sine produkter og tjenester effektivt og sikkert.

 

Fra pilotering til egen testarena
Dette har vist seg å være en krevende floke å løse, og kommunene varsler at de er lei av at deres helsetjenester blir et laboratorium for halvferdige, velferdsteknologiske produkter.  

-Pilotering inn i kommunenes tjenester og oppgaver har vært den eneste måten private selskaper har fått testet om sine produkter virker eller ikke. Denne aktiviteten har ikke bare vært positivt for de involverte. Ting som ikke virker, skaper ofte negative holdninger til å prøve nye løsninger. Det er behov for andre testarena, slik at helsenæringen kan selge ferdig utviklede og kvalitetssikrede produkt til kommunene. Norwegian Smart Care Lab tar på seg oppdraget å gjøre denne testingen, sier Marit B. Hagland, daglig leder av Norwegian Smart Care Lab.  

Hvorfor er det behov for testing av nye produkter og tjenester?:

• Teste om løsningen passer inn i helsetjenesten
• Teste om løsningen virker
• Teste om løsningen tilfredsstiller regler og normer
• Teste om løsningen gir gevinster

   

10 prosjekt på agendaen
Laben har selv vært i en utvikling og testfasen i et par år. Blant annet ved å utvikle testmetodikk, utarbeide juridisk veiledning for brukertesting, skaffe partnere som gir lab´en tilgang til brukere i ulike grupper, sy sammen gode tjenestepakker og å markedsføre tjenestene sine.  

-Nå er vi oppe og både står og går. Ved inngangen av 2019 har Norwegian Smart Care Lab 10 prosjekt på agendaen, og en rekke prosjekt som allerede er gjennomført og avsluttet med suksess både for kommunene og for selskapene.  

-Det er spennende ting på gang hos mange av våre medlemsbedrifter. De ser at test og verifisering av løsningene vil bidra til troverdighet og raskere markedsintroduksjon, sier Hagland.

Noen av de selskapene og aktørene som har brukt Norwegian Smart Care Lab er: Stavanger kommune, Randaberg kommune, Innocom, Medsensio, Bano, Norengros, Tidewave, Ventitech, Easycare, Fylkestannlegen og Mode Sensors.  

Norwegian Smart Care Lab har utviklet pakkeløsninger for de tjenestene de leverer som testmaker.  

LES MER: Dette er lab´ens tjenestepakker

TEST HOS BRUKER: Marit Hagland, daglig leder i Norwegian Smart Care Lab tester produkt og teknologi hos bruker. (Foto: Hilde Garlid)  

Testbehov fra medlemmene
Norwegian Smart Care Lab er helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) sin egen innovasjonsplattform. Den er utviklet for å stå til tjeneste for helseklyngens 165 medlemmer, og for andre i helsenæringen. Et mål for klyngen er å skape økt konkurransekraft og verdi, og en testarena utenfor operativ tjeneste i kommunehelse-Norge har vist seg å være av stor nytte.  

Dette er fellesprosjektet i NSCC som har sitt utspring fra hva medlemmenes mener er deres største utfordringer for å komme seg raskere fra idé og innovasjon til ferdig, salgbart produkt.

-Vi har som ambisjon at Norwegian Smart Care Lab skal bli den foretrukne testarena for velferdsteknologi i Norge. Vi har utviklet en nasjonal modell der vi samarbeider med de fremste miljøene for å utvikle felles beste praksis gjennom reelle oppdrag for bedrifter og kommuner, sier Hagland.

Og jo tidligere i prosessen testingen starter, jo bedre.

-Vi er en uavhengig aktør som kan bistå kunden, som regel det offentlige via kommunene, til å definere selve utfordringen. Å formulere det faktisk behovet, hva som skal løses i stede for hva som skal kjøpes, er i seg selv en tankeendring, sier Hagland.

FLERE VEIER TIL MÅLET: Det er mange kreative forslag til hvordan man kan få brukertestet velferdsteknologiske produkt og løsninger. Pop-up velferdsteknologi er en presentasjon av velferdsteknologiske hjelpemidler som beboere, pårørende eller besøkende på Haukåstunet kan få studere nærmere. (Foto: Hilde Garlid) 

Markedsforståelse og fart
Norwegian Smart Care Lab ønsker å være både bedriftenes og kommunenes foretrukne partner for test og brukerinvolvering.

-Vi tilbyr tjenester som øker bedriftenes innovasjonshastighet og forståelse av marked, og som minimerer risikoen i produktutviklingsfasen. Samtidig bidrar lab´en til en raskere kommersialisering ved at løsningene er testet av de reelle brukerne, sier Hagland, som har inngått avtaler med samarbeidspartnere som rekrutterer brukerpaneler som representerer markedet.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList