event

Åpent møte

12

september 2024

Fra idé til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser Kristiansand

Bli med å utforske innovative anskaffelser med Kristiansand kommune, Norwegian Smart Care Cluster og LUP. Lær fra erfarne aktører i offentlig sektor og leverandørindustrien.

Har du en uløst utfordring som næringslivet kanskje kan hjelpe deg med?

Eller sitter du på en innovativ løsning du gjerne skulle ha solgt til det offentlige?

Da må du bli med når Kristiansand kommune, Norwegian Smart Care Cluster og LUP inviterer til en spennende møteplass der vi dykker litt ned i mulighetsrommet som finnes i innovative anskaffelser.

Dette er en møteplass der vi ser nærmere på hvordan dette fungerer i praksis og du får du møte aktører som har erfaring med å gjennomføre og delta i slike anskaffelser. Du får også et dypdykk i hva du bør tenke på før du går i gang som er skreddersydd for henholdsvis ansatte i offentlig sektor og for deg som er leverandør.

Arrangementet er gratis inkludert lunsj!

Program:

09:30 Kaffe & registrering

10:00 Velkommen ved Ann-Helen Moum, Kristiansand kommune

10:15 Bakteppe og introduksjon til dagens tema

 • Hilsen fra Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster
 • Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling ved Stig Bang-Andersen, LUP
 • Når behov møter løsning kan spennende ting skje ved Riche Vestby, LUP
 • Erfaringer fra arbeidet med innovative anskaffelser på Agder ved Marit Svindland, Lindesnes kommune
 • Leverandørblikk på mulighetsrommet i innovative anskaffelser ved Ann-Elisabeth Ludvigsen, Edge Consulting

11:30 Minglelunsj

12:00 Parallellsesjoner

Dypdykk offentlig sektor – Stig Bang Andersen

 • Anskaffelser og innovasjon som strategisk verktøy
 • Legge til rette for innovative anskaffelser i egen virksomhet
 • Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialog med markedet
 • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
 • Gjennomføring i praksis

Dypdykk leverandører – Riche Vestby

 • Hvordan selge til offentlige virksomheter
 • Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
 • Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
 • Hvordan gå sammen i konsortier/grupper
 • Hvordan kommer SMB og grundere på «radaren» til offentlige innkjøpere

13:30 Refleksjoner og erfaringsutveksling på tvers

14:00 Oppsummering og takk for i dag!

Arkiv