event

Åpent møte

25

april 2024

Hjerterom Q2: Ny og bedre teknologi betyr ikke alltid økt verdi. For å lykkes må menneskene stå i sentrum!

Teknologi er viktig, men menneskene som skal bruke den er viktigere. For å lykkes med store IT-investeringer er endringsledelse, innkjøpskompetanse og god innføring avgjørende.

Sammen med Helse Vest og Bergen kommune ved DesignLab og Responssenteret ser vi på hvordan.

Sykehus og kommunale helseforetak er storforbrukere av IT-løsninger. Hvordan lykkes disse virksomhetene med å få introdusert og innført systemene i organisasjonen og samtidig engasjere og hensynta både ansatte og pasienter? I dette arbeidet er det store gevinster å hente og mye risiko som kan reduseres.

I denne utgaven av Hjerterom vil to store helseaktører på Vestlandet, Bergen kommune og Helse Vest, dele sine metoder og erfaringer med teknologi og endringsledelse. Som vanlig vil vi få høre fra oppstartsselskap og få en kort presentasjon fra et knippe bedrifter hos Eitri og hva de driver med – kanskje dette er første gang du treffer et nytt Dynamon?

I løpet av arrangementet blir det gode muligheter for å ta en prat med innledere og snakke med andre deltakere.

Agenda

13:15 Registrering

13:30 Velkommen v/ Kristian Amlie fra Bouvet, programleder Hjerterom

13:40 Teknologi ut i organisasjonen, hvordan få med menneskene v/ Marie Elvik Næss og Øystein Mongstad fra Design Lab, Lars Olav Gåsdal og Lisbet Mortensen fra Responssenteret

14:10 Gruppeprat og mingling

14:25 Eitri/NSCC – Startuppresentasjon – fysisk innovasjon og næringsutvikling

14:40 Helse Vest til M365-skyen - endringsledelse og brukerfokus. Stina Steingildra fra Helse Vest og Anne Torhild Mettenes fra Bouvet

15:10 Gruppeprat og mingling

15:25 Åpen diskusjon med foredragsholdere og gjester ledet av Kristian Amlie

15:50 Oppsummering av dagen

Avslutningsvis: Hjerterom-synergier (lukket del av arrangement)

Hva er hjerterom?

Hjerterom er en møtearena for alle som er interessert i forskning, innovasjon og bærekraft innenfor helsesektoren i Bergen. Dette arrangeres av Bouvet i tett samarbeid med NSCC (Norwegian Smart Care Cluster), Eitri Medisinske inkubator og Bergen Næringsråd.

Arkiv