event

Åpent møte

15

august 2024

Arendalsuka: En helseindustri som skaper eksport og bedre helsetjenester – hvordan får vi det til?

Utforsk hvordan ny helseteknologi og livsvitenskap kan forbedre helsetjenester, styrke eksporten og skape tusenvis av nye jobber gjennom sterkere offentlig-privat samarbeid.


Dato: Torsdag 15/8 2024 Tid: 12:00 - 13:00

Helseindustrien løser to nasjonale utfordringer samtidig: Bedre og mer effektive helsetjenester, og eksportvekst Norge trenger for på sikt erstatte inntekter fra olje og gass.

Nye løsninger innen helseteknologi og livsvitenskap gir muligheter for å hjelpe flere, bedre og kan frigjøre tid for verdifulle ansatte i helse-Norge. Ambisjonen bør være at Norge skal bli ledende på å ta i bruk nye løsninger. Det vil også styrke våre bedrifters eksportsatsing, og gi grunnlag for mange tusen flere arbeidsplasser i helseindustrien. For å få dette til må vi styrke offentlig privat samarbeid. Å bli best i klassen som test-nasjon er et viktig virkemiddel. Sykehus og kommuner må samarbeide bedre og tettere med bedrifter og kunnskapsmiljøer, og det må være møteplasser som knytter dem sammen.

De fire nasjonale klyngene innenfor helseteknologi har over 500 unike medlemmer blant kommuner, sykehus, brukerorganisasjoner, bedrifter, investorer og kunnskapsmiljøer. Vi går nå sammen om en felles satsing for helse-Norge, og for å styrke eksporten fra helseindustrien. Under Arendalsuka inviterer vi til diskusjon om hva helse-Norge trenger, hvordan helseindustrien kan styrkes, hva vi som klynger kan bidra med og hvordan regjeringen og Stortinget kan styrke satsinger som gjør at nye løsninger utvikles og tas i bruk raskere.

Program:

  1. Verdiskaping for helse-Norge og eksport (10 min): Samtale mellom lederne av fire helseklynger om deres nye samarbeid.
  2. Forventninger til helsetjenester og eksportvekst (15 min): Diskusjon om samordnet innsats for bedre helsetjenester og eksportvekst.
  3. Forsterket satsing på helseklynger (20 min): Paneldebatt med nøkkelpersoner om hva styrket satsing betyr for helse-Norge og ny eksportindustri.
  4. Avslutning (10 min): Refleksjoner om lærdommer og neste steg, ledet av en klyngeleder.

Programsiden på arendalsuka.no

Arkiv