event

Åpent møte

12

april 2024

Webinar: Digital Inkludering og tilgjengelighet

Bli med på vårt webinar 12. april, kl. 09.00, for å utforske digital inkludering med Kakadu, Digi Rogaland og NSCC. Oppdag veien mot et mer tilgjengelig digitalt samfunn.

I en verden der digital tilstedeværelse blir stadig viktigere, står vi overfor utfordringen med å sikre at alle medlemmer av samfunnet har lik tilgang til digitale ressurser. Dette inkluderer spesielt de som kan finne det utfordrende å navigere i det digitale landskapet på grunn av ulike barrierer.

For å ta for oss denne viktige saken, har Kakadu, Digi Rogaland, og Norwegian Smart Care Cluster gleden av å invitere deg til et webinar som varer i 30 minutter, dedikert til å utforske veien mot digital inkludering.

Temaer:

• Introduksjon til Kakadu: En kort oversikt over bakgrunnen for Kakadus tjeneste og hvordan de har posisjonert seg som en nøkkelaktør i kampen for digital inkludering.

Samarbeidet med Digi Rogaland og Sensio: En nærmere titt på hvordan denne piloten tester ut Kakadus løsninger for å muliggjøre enklere digital onboarding av pasienter og deres pårørende, åpne opp nye muligheter for digital deltakelse.

Erfaringer fra Stavanger kommune: Innsikt i hvordan Stavanger kommune, som bidrar til arrangementet, har implementert Kakadus løsninger for å forbedre tilgjengeligheten og brukervennligheten av sine digitale tjenester.

Målgruppe:

Dette webinaret er spesielt rettet mot beslutningstakere og ansatte engasjert i arbeid med digital inkludering og/eller velferdsteknologi innenfor kommunale tjenester, slik som ansatte ved Servicetoget. Vi inviterer også andre interesserte parter som er ivrige etter å lære hvordan vi kollektivt kan bidra til å bygge et mer inkluderende digitalt samfunn.

Arkiv