event

Åpent møte

16

oktober 2024

Helseteknologi­konferansen 2024

Er du opptatt av tjenesteinnovasjon og ny helse- og velferdsteknologi på sykehus og i kommuner? På Helseteknologikonferansen lærer du hvordan man lykkes med å ta teknologien i bruk, til beste for både pasienter og helsepersonell.

Tema for Helseteknologikonferansen 2024

Programmet er under utvikling, mer informasjon kommer. Har du innspill til tema eller ønsker du selv å bidra med foredrag? Ta kontakt med lmb@tekna.no

Å implementere helse- og velferdsteknologi

Helseteknologikonferansen er møteplassen der du treffer hele helsesektoren. Her får du innblikk i nyttige arbeidsmetoder og gode historier. Oppdater deg på teknologitrender og rammebetingelser for utvikling av nye og bedre helsetjenester for både pasienter og helsepersonell.

Den niende Helseteknologikonferansen

I 2024 arrangeres den niende Helseteknologikonferansen. Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en sentral møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien. Bli med - og se nye muligheter!

Målgrupper

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Gründervirksomhet på Helseteknologikonferansen

Utvikling av nye patenter innen teknologi og tjenester for helse og omsorg er noe av det aller mest spennende som skjer i Norge akkurat nå. Helseteknologikonferansen skal sette dette på dagsorden og inviterer gründerbedrifter til å vise sine snedige løsninger.

Vil du være utstiller på konferansen så finner du mer info og kan bestiller pakker her!

Arkiv