event

Åpent møte

31

oktober 2023

Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser (Stavanger)

En praktisk workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere

Norwegian Smart Care Cluster og Leverandørutviklingsprogrammet er partnere i denne workshop om i innovative anskaffelser

Tid: 31. oktober kl. 10.00-14.30
Sted
: Innovasjonspark Stavanger, Måltidets Hus, Stavanger
Pris
: Gratis.

TidspunktAktivitet
09:30-10:00Kaffe og registering
10:00-10:05Velkommen v/ Eirik Waula, kommunikasjonsansvarlig Norwegian Smart Care Cluster
10:05-11:15Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ Stig Bang Andersen, LUP
Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/ Riche Vestby, LUP
Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Sturle J. Monstad, Helse og meistring Velferdsteknologi og digitale løsninger, Tysvær kommune
Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Direktør Velferdsteknologi i Atea - Endre Valdersnes
Relasjonskontrakter/normer i offentlige anskaffelser, ved førsteamanuensis Jon Bingen Sande fra BI
11:30-12:00Minglelunsj
12:00-13:30Parallellsesjon: Startprogram for offentlig ansatte og leverandører
- Offentlig ansatte: Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
- Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
- Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
- Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
- Gjennomføring i praksis
- Leverandører: Hvordan selge til offentlige virksomheter
- Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
- Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
- Hvordan gå sammen i konsortier/grupper
- Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere
13:30-14:00Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers
14:00-14:15Avslutning og oppsummering
Arkiv