event

Åpent møte

13

februar 2024

Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser (Oslo)

En praktisk workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere

Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) er partnere i denne workshopen om innovative anskaffelser.

Tid: 13. februar kl. 10.00-14.30

Sted: Forskningsparken, Møterom: Hagen 3

Pris: Gratis!

TidspunktAktivitet
09:30-10:00Kaffe og registering
10:00-10:05Velkommen v/ Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster
10:05-11:15Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling
Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/ Riche Vestby, LUP
Relasjonsnormer i offentlige anskaffelser, ved førsteamanuensis Jon Bingen Sande BI
Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis, Heidi Rygg som er innkjøpssjef i Bærum kommune
Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Lars Bakken, Tellu
11:30-12:00Minglelunsj
12:00-13:30Parallellsesjon: Startprogram for offentlig ansatte og leverandører v/ Gørill Horrigmoe, LUP
- Offentlig ansatte: Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
- Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
- Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
- Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
- Gjennomføring i praksis
- Leverandører: Hvordan selge til offentlige virksomheter
- Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
- Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
- Hvordan gå sammen i konsortier/grupper
- Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere
13:30-14:00Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers
14:00-14:15Avslutning og oppsummering
Arkiv