event

Åpent møte

03

oktober 2023

Sikker digital transformasjon i helse: brukertesting og trygg datautveklsing

Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn har gått sammen for å drive frem sikker digital transformasjon i helsesektoren gjennom klynge-til-klynge samarbeidet NH2-helse.

Som en del av denne satsingen arrangerer vi en serie faglige arrangementer gjennom hele 2023.

Dato: 3. oktober 2023, kl 12-14

Sted: Helsecampus Stavanger, med mulighet for digital deltakelse

Pris: Gratis

Vi inviterer deg til å delta på vårt neste arrangement den 3. oktober, hvor vi setter fokus på brukertesting, brukerinvolvering i testing og trygg datautveksling i den digitale transformasjonen i helsevesenet. På dette arrangementet vil vi presentere erfaringer, innsikter og beste praksis fra ledende aktører i helsesektoren, samt diskutere ulike metoder og verktøy for å involvere brukere i utviklings- og testprosesser.

Arrangementet retter seg mot en målgruppe bestående av ledere og ansatte innen helse- og omsorgssektoren, samt relevante leverandører, akademia og forskere. Målgruppen inkluderer de som jobber med digitalisering, personvern, innovasjon og innkjøp i helsetjenesten.

Arrangementet vil finne sted den 3. oktober 2023 på Helsecampus Stavanger, og det vil også være mulighet for digital deltakelse.. Vi ønsker å inkludere så mange som mulig uavhengig av geografisk plassering.

PROGRAM

TidspunktAktivitetForedragsholdere
11:30Ankomst og lunsj i Helsecampus
12:00Velkommen og info om dagenHelseinn, NHT, NSCC
12:10

Innbyggeren i fokus i kommunens digitale transformasjon.

Tillit, samtykke og sikkerhet i Trust Center. Trygghet i hjemmet og frigjøring av ressurser i kommunen.

Geir Mørk, Senior Business Advisor IoT, Safe4 Security Group AS
12:35Hvordan kan Roommate bidra til trygghet for både ansatte og pasienter?Jon Arthur Slorer, Chief Product Officer, SENSIO + Stavanger kommune
12:55Pause
13:10Økt sikkerhet med tjenestedesign som metodeHelene holte, Egde AS
13:30

Brukersentrert digital transformasjon

Andreas Leonardo Høiaas, spesialrådgiver, Kreftforeningen
14:00Avslutning på åpent arrangement og streaming


Etter åpent arrangement blir det omvisning i Smart Care Lab og Helsecampus og en presentasjon med SUS.

Arkiv