event

Åpent møte

05

juni 2023

Sikkerhet og personvern i digital hjemmeoppfølging 

Sikker digital transformasjon i helse er et stort og viktig tema som Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn samarbeider om å løfte i klynge-til-klynge samarbeidet NH2-helse. Hvordan skal trioen få til det? Jo, blant annet gjennom en serie arrangementer i løpet av 2023. I januar var temaet sikre, smarte sykehus, nå tar vi steget videre ut til hjemmet med digital hjemmeoppfølging.  

Sikkerhet og personvern er viktige forutsetninger i digital hjemmeoppfølging, hvor samhandling og deling av data imellom flere ulike tjenester er sentralt. Hva er utfordringsbildet vi står ovenfor, og hvordan kan vi lykkes? Målgruppen for dette arrangementet er ledere og ansatte innen helse- og omsorg som jobber med digitalisering, personvern, innovasjon og innkjøp samt leverandører og akademia.  

Blir du med oss 5. juni får du presentert aktuelle problemstillinger på feltet, og ikke minst innsikt i behovene til helsetjenesten. Målet vårt er at kunnskapen og samarbeidet rundt tematikken skal øke. 

Program

11:30 Lunsj

12:00 Velkommen og info om dagen. Helseinn

12:10 Utfordringsbildet fra et kommuneperspektiv. Tor Sætrang (nettverkskoordinator velferdsteknologi Innlandet) og Marita Aaheim (prosjektleder DHO Nord-Gudbrandsdalen).  

12:25 Sikker deling av data – hva skal til for å lykkes?  Egde Consulting

12:40 Presentasjon fra sykehus/spesialisthelsetjenesten. TBA

12:55 Pause

13:10 Brukerperspektivet. Kreftforeningen

13:25 Panelsamtale om juridiske dilemmaer i digital hjemmeoppfølging

14:00 Avslutning og takk for i dag.

HVOR: Verksted for Integrerte Helsetjenester, Bright House, Gjøvik, og med mulighet for å delta digitalt 

NÅR: 5. juni, kl. 12:00 – 14:00 

Arkiv