event

Åpent møte

23

mai 2023

Vitalis 2023 - Norsk paviljong med Team Norway

Vitalis er en av Nordens ledende konferanser og møteplass for e-helse og fremtidens omsorg. Vil du være med Team Norway på en felles paviljong under Vitalis 2023? (Do you want to join the Norwegian pavillion at Vitalis 2023?)

Vitalis tilbyr en unik helhet med et sterkt konferanseprogram kombinert med en stor utstilling med ledende aktører av løsninger og tjenester innen digital helse og velferdsteknologi. Her møtes representanter fra kommune, regioner, private helsetilbydere, myndigheter, akademia og industri for kompetanseheving, erfaringsutveksling og inspirasjon. Du kan lese mer om Vitalis her:https://en.vitalis.nu/

PÅMELDING

Team Norway, Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Innovasjon Norge og Norges Ambassade i Sverige, tilbyr norske bedrifter standplass på en felles norsk paviljong under årets Vitalis. Paviljongen organiseres som en "åpen stand" med et mingleområde i midten, hvor du enten kan velge mellom en delt plass eller en egen dedikert plass. I begge tilfeller kommer du til "ferdig dekket bord", med logoprofilert plass og en paviljong med innbydende design og god plassering i utstillingsområdet.

 • Standpakke 1: Delt plass med én annen bedrift, NOK 13 500,- (inkl. mva)
  • To bedrifter deler en disk, og begge selskapslogoene profileres i front av disken. Mulighet til å ha med nettbrett / pc, brosjyre og mindre giveaways.
 • Standpakke 2: Egen dedikert plass på paviljongen, NOK 18 500,- (inkl. mva)
  • Du får en egen disk på stand med din selskapslogo profilert i front av disken. Du har mulighet til å ta med nettbrett / pc, brosjyrer, mindre giveaways, og mindre devicer.

Inkludert i standpakken er det også:

 • Tilgang til møterom som kan bookes til private møter. Fordeling av tidspunkt koordineres av Team Norway
 • Invitasjon og prioritert plass til å delta på konkrete aktiviteter som Team Norway arrangerer i forbindelse med Vitalis. Avhengig av aktivitet vil det være gratis eller til kostpris.


Er du medlem i klyngen og ønsker rabatt på konferansebilletten til Vitalis? Ta direkte kontakt med Therese og få mer informasjon.

ENGLISH

Vitalis is the largest eHealth event in Scandinavia, yearly attracting attendees with the shared aim of building their knowledge and improving tomorrow’s health care. Here, representatives from the municipality, regions, private health providers, authorities, academia and industry meet for skills development, exchange of experience and inspiration. You can read more about Vitalis here: https://en.vitalis.nu/

Team Norway, Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Innovation Norway and The Royal Norwegian Embassy in Stockholm, offers Norwegian companies a stand at a joint Norwegian pavilion during this year's Vitalis. The pavilion is organized as an "open stand" with a mingling area in the middle, and you can either choose between a shared space or your own dedicated space at the pavillion. In both cases, you will arrive to a ready set-up space with your logo on it, a pavilion with an inviting design and a good location in the exhibition area.

 • Stand package 1: Shared space with one other company, NOK 13,500 (incl. VAT)
  • Two companies share a counter, and both company logos are profiled in front of the counter. Option to bring a tablet / PC, brochure and smaller giveaways.
 • Stand package 2: Own dedicated space in the pavilion, NOK 18,500 (incl. VAT)
  • You get a separate counter on the stand with your company logo profiled in front of the counter. You have the opportunity to bring a tablet / PC, brochures, smaller giveaways and smaller devices.

Also included in the stand package are:

 • Access to meeting rooms that can be booked for private meetings. Distribution of times is coordinated by Team Norway
 • Invitation and priority place to participate in specific activities organized by Team Norway in connection with Vitalis. Depending on the activity, it will be free or at small cost.
    Arkiv