event

Åpent møte

20

september 2022

Hvordan kan digitalisering sikre personlige helsetjenester og livsmestring?

I dette webinaret viser vi deg hvordan teknologiske hjelpemidler kan sørge for at du som ansatt kan oppleve økt trygghet og trivsel i din arbeidshverdag, samtidig som brukerne av tjenestene opplever å få riktig hjelp til riktig tid.

«Hva er viktig for deg?»

Hvordan kan den digitale utviklingen og ulike digitale hjelpemidler sørge for at vi får riktig hjelp til riktig tid når ensomhet, sykdom og ulykker treffer oss? Og hvordan kan den digitale utviklingen hjelpe akkurat deg som ansatt til å ta i bruk din kompetanse på en klok og riktig måte i tjenesten du er ansatt i?

PÅMELDING HER

Mål: Øke kunnskapen både hos eldre og kommunalt ansatte

Tid: Tirsdag 20.09 fra kl. 12.00 -14.00

Sted: Webinar (du får tilsendt lenke ved påmelding)

Arrangør: Norwegian Smart Care Cluster i samarbeid med Livsglede for Eldre


Hvorfor er digitale hjelpemidler en naturlig del av løsningen?

Vi mennesker er sosiale vesener, og har behov for kontakt med andre mennesker. Men for mange kan det være vanskelig å få dekket disse grunnleggende behovene. Sykdom og livssituasjon kan gjøre oss mindre mobile og føre til inaktivitet og isolasjon. Og hvilken hjelp ønsker vi da?

Fremtidens omsorgstjenester utvikles best sammen med de som skal bruke tjenesten. Det er det vil kaller personsentret omsorg. De aller fleste av oss blir mest fornøyd når vi blir møtt på våre behov.

I dette webinaret vil vi vise hvordan og hvorfor teknologi og digitale hjelpemidler er en naturlig del av fremtidens helse- og omsorgstjenester. Heldigvis finner smarte hoder stadig opp løsninger for å hjelpe oss til å opprettholde et aktivt og sosialt liv. Du får presentert noen av løsningene som finnes på markedet fra klyngens innovative medlemsbedrifter.


Program under utvikling:

• Innledning, ved Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster

• Personsentrert eldreomsorg ved Arne Harald Foss, Livsglede for eldre

• En brukerhistorie fra virkeligheten

• Presentasjon av ulike løsninger innen digitale helsetjenester


Disse selskapene presenterer:

(Informasjon kommer)


Kontaktinformasjon til foredragsholdere:

Jofrid Åsland: jofrid@valide.no

Arne Harald Foss: arne.foss@livsgledeforeldre.no

Foto: Photo by Andreea Popa on Unsplash

Arkiv