event

Åpent møte

17

august 2022

Hvordan legge til rette for at de små blir store i norsk helseindustri?

Helsenæringen kan skape flere arbeidsplasser og eksportinntekter enn i dag – men det krever en real satsing! For å styrke Norges posisjon innen helseindustrien kreves mer offentlig-privat samarbeid. Vi tar diskusjonen om muligheter og fallgruver.

Våger vi å la dette toget gå fra oss? Tiden er overmoden for å sikre en god posisjon i eksport av norsk helseindustri. Dagens blide viser en skog av oppstartsbedrifter innen helse. For at denne skogen skal vokse seg stor og frodig kan vi ikke fortsette som før.

Vekst krever gode vekstforhold. Her finnes store muligheter for inntekter både til næringsliv og stat. Men, det krever at vi bygger et godt hjemmemarked. Våre fyrtårn som skal ut i verden vil ha et helt annet utgangspunkt med solide røtter i Norge. Får vi til dette, kan vi sikre muligheten til å skape en viktig og bærekraftig næring for landet, samtidig som vi utvikler gode helseløsninger for innbyggerne og helsetjenesten.

Lederne av de fire helseklyngene i Norge jobber hver dag for å sikre norske bedrifter fotfeste og utvikling i en ung industri. De forteller hvilke utfordringer de møter, og hva de gjør for å håndtere disse.

Politiske rammer er avgjørende for å sikre fotfeste. Næringspolitikere forteller hvordan de vil legge til rette for norsk helseindustri.

Ikke minst skal vi høre fra en bedrift som kjenner hvor skoen trykker.

Vel møtt på båten til Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Rygerelectra, som har plass til 150 publikummere og ligger i Pollen, klokka 12.30-13.30 onsdag 17. august!

HER FINNER DU ARRANGEMENTET PÅ SIDEN TIL ARENDALSUKA


Velkommen og introduksjon ved moderator Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster.

Hvorfor skal vi satse på helsenæringen?
Samtale med Ingrid Busterud, daglig leder i HelseInn.

Hvilke utfordringer møter de små på veien til å bli store? VegardUrnes, CEO i Senscom, en norsk start-up innen helse, forteller sin historie om hvordan en liten aktør sikter mot å bli større.

Hvordan dyrker vi fram større helseselskaper?
Heidi Blengsli Aabel, CEO i CheckWare, forteller om hva som skal til for å vokse og begynne å få eksport.

Panelsamtale. Hvordan blir de små store?

  • Hanne Mette Kristensen, CEO, The Life Science Cluster
  • Ketil Widerberg, daglig leder, Oslo Cancer Cluster
  • Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech
  • Arild Kristensen, daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
  • Stortingsrepresentant Karianne B. Bråthen (Ap) fra næringskomiteen


Arkiv