event

Åpent møte

24

mai 2023

Digital Helse - dager

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor.

Vi inviterer til konferanse i 2023 også, så sett av dagene 24. og 25. mai!

Digital helse-dager 2023 - Alrek (alrekhelseklynge.no)

Arkiv