event

Åpent møte

21

oktober 2022

Pilot Helse - Verdiskaping i helsenæringen, bærekraft i helsesektoren

Norges Forskningsråd utlyser inntil 250 000,- NOK til forprosjekt Pilot Helse. På webinaret 21.oktober får du tips & triks til å skrive en god søknad til forprosjektet. Vi samler noen eksperter som gir deg de beste rådene.

I år er søknadsfristen til forprosjekt 08.11.22. Planlegger din virksomhet å søke, er dette to-timers webinaret en god investering for å forstå hva som kreves for å vinne frem.


Kontaktpersoner for Pilot helse i helseforetakene i Helse Vest:

Helse Førde HF Guro Mjanger (guro.mjanger@helse-forde.no)

Helse Bergen HF Ingunn Wergeland (ingunn.anita.wergeland@helse-bergen.no)

Helse Stavanger HF Kenneth Austrått, (Kenneth.Austratt@sus.no)

Helse Fonna HF Helge Børresen (helge.boerresen@helse-fonna.no)

Sjukehusapoteka Vest Quynh Le (quynh.bao.truong.le@sav.no)

Helse Vest IKT Kari Støfringsdal, (kari.helene.stofringsdal@helse-vest-ikt.no)

Sykehusinnkjøp HF Bjarte Wetteland, (bjarte.wetteland@helse-vest-innkjop.no)


Kontakinformasjon foredragsholdere:

Kari Øritsland, NSCC, kari.oritsland@bergento.com

Ina Kathrine Dahlsveen, Forskningsrådet pilothelse@forskningsrådet.no

Kari Helene Støfringsdal, Helse Vest IKT, kari.helene.stofringsdal@helse-vest-ikt.no

Khiem Duc Tran, Sykehusinnkjøp, post@sykehusinnkjøp.no

Øyvind Grimsgård, Youwell, post@youwell.no

Herdis Moldøen, KSF Vest, herdis.moldoen@bergen.kommune.no

Lena Forgaard, Helse Vest, Lena.Forgaard@helse-vest.noTid: fredag 21.oktober fra kl. 09.00 – 11.00

Sted: Zoom (link ved påmelding)

For hvem: Bedrifter, sykehus/kommune/off. sektor, andre som vil vite mer om ordningen

Agenda:

 • SØKNAD – Hvordan komme i mål?
 • STATSTØTTEREGELVERK – Hvor stor blir støttegraden til bedriftene?
 • FORANKRING – Hvorfor er topplederforankring i offentlig sektor viktig?
 • ANSKAFFELSER – ROI. Hvordan gå fra pilot til anskaffelse?
 • SAMARBEID – Hvordan unngå fallgruvene?
 • OPPSUMMERING AV PRAKTISKE TIPS OG TRIKS

Agenda med ca. tidspunkt, mindre endringer kan forekomme:

09.00 VELKOMMEN

09.05 SØKNAD

 • Hvordan komme i mål med søknaden?
  • Kari Øritsland, NSCC

09.15 STATSTØTTE REGELVERKET

 • Hvor stor blir støttegraden til bedriftene?
  • Ina Kathrine Dahlsveen, Forskningsrådet

09.30 FORANKRING

 • Hvorfor er topplederforankring i offentlig sektor viktig?
  • Kari Helene Støfringsdal (forankring i Helse Vest IKT)

09.45 ANSKAFFELSER – ROI.

 • Hvordan gå fra pilot til anskaffelse?
  • Khiem Duc Tran, Sykehusinnkjøp

10.00 SAMARBEID

 • Hvordan unngå fallgruvene?
  • Øyvind Grimsgård, Youwell, om erfaringer fra privat-offentlig samarbeid
 • Hva er Kommunenes strategiske forskningsorgan Vest, og hvordan kan vi samarbeide?
  • Herdis I. Moldøen, KSF Vest

10. 25 OPPSUMMERING AV PRAKTISKE TIPS OG TRIKS

 • Hvordan komme i mål?
 • Hvor stor blir støttegraden?
 • Hvordan forankre i toppledelse i Helseforetak?
 • Hvordan planlegge for anskaffelser?
 • Hvordan unngå fallgruvene i samarbeidsprosjekter

Hvem kan søke om forprosjekt?

Bedrifter, virksomheter i offentlig sektor, forsknings-organisasjoner og andre samfunnsaktører (inklusiv klynger og TTO-kontor) i Norge som sammen kan levere de beste prosjektene fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger, kan søke om finansiering gjennom Pilot Helse

Bedrifter i klynge som fikk tildeling i fjor deler av sin erfaring.

Her kan du se en lærerik søkerworkshop fra Forskningsrådet i opptak, med erfaringsdeling fra prosjekter som fikk tildeling i fjor. Youwell og GRASP er på scenen, Helse Bergen er med i to prosjekter. Alle de fire casene har gode industripartnere fra nettverket gjennom NSCC. Du får tips og triks om brukermedvirkningen i forskning og innovasjon, hvordan regne hjem gevinster i kommunal sektor og kunnskap om offentlige anskaffelser.


Vi i NSCC kan hjelpe ditt prosjekt med «matchmaking» gjennom vårt nettverk. Kontakt Kari Øritsland, kor@visinnovasjon.no, eller Tone Skår, tsk@visinnovasjon.no.

***

Arkiv