event

Åpent møte

27

januar 2022

Studier på medisinsk utstyr - hvordan treffe blink fra start?

Bli med på webinar og få informasjon og eksempler på «best practice» knyttet til håndtering av studier fra oppstartsfirma med produkter i lavere klasser i sykehus.

Når: 27.01.2022 fra kl. 09.00 - 11-00

Sted: Digitalt

LINK TIL PÅMELDING

For studier på medisinsk utstyr og e-helse (både usability studier og kliniske utprøvinger) er det stor variasjon i type oppgaver og prosjekter firma ønsker at sykehus skal utføre. Dette skyldes stor variasjon i type utstyr, type firma og kompetanse og ressurser både hos firma og sykehus som skal gjennomføre studier. Tidlig forventningsavklaring og avklaringer knyttet til roller og prosjektutforming er særlig utfordrende hos oppstartfirma med produkter kategorisert i de lavere klassene av medisinsk utstyr. Det nye regelverket som trådde i kraft for medisinsk utstyr og e-helse i mai 2021 (MDR) har bidratt til at det kreves mer klinisk dokumentasjon, og dermed flere studier, både i forkant og etterkant av CE merking for flere typer medisinsk utstyr og e-helseløsninger. Det er derfor viktig at en tidlig både får sikret at testing er i tråd med kravene i regelverket samt at prosessen for oppstart er så rask og effektiv som mulig.

Agenda

Velkommen og innledning

Siri Kolle, leder AP 4 TTO Helsenettverk.

Innovasjon og klinisk utprøving av medisinsk utstyr

Kine Susann Dervola, Seniorrådgiver medisinsk utstyr, Legemiddelverket

Hjelp! Vi må ha en studie

Tore Gjørsvik, Project Director, Link Medical Reserach

Deling av «best practice»

  • Testbed Sunnaas Sykehus

Lene Mosberg, Testbed koordinator

  • Norwegian Smart Care Lab og Stavanger Universitetssykehus

Marit Hagland, Leder NSCL og representant fra SUS

  • Testbed Intervensjonssenteret OUS
    Karl Øyri, Seksjonsleder
  • DS Innovasjon Danderyds Sjukehus, Sverige

Olle Hilborg, Enhetssjef

Q&A og diskusjon


Dette webinaret er del av et arbeid i AP4 om kliniske studier i TTO Helsenettverk, et felles helseprosjekt mellom teknologioverføringskontorene (TTO-ene) i Norge; Inven2 AS, Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) AS, NTNU Technology Transfer (NTNU TT) AS, Validé AS, Kjeller Innovasjon AS, Norinnova AS, Aleap AS, Høgskolen i Molde, ARD Innovation AS, Innoventus Sør.

    Webinaret arrangeres i samarbeid mellom TTO Helsenettverk, Sunnaas Sykehus, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech.

    Arkiv