event

Åpent møte

18

juni 2021

#Klyngekaffe om offentlig-privat samarbeid

Bli med på en uformell prat med klyngelederne fra Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech når Abelias Tarje Bjørgum utfordrer dem på offentlig-privat samarbeid.

HVA: #Klyngekaffe - en uformell prat om offentlig-privat samarbeid

HVORDAN: Digitalt - du får tilsendt lenke ved påmelding

HVEM: Klyngelederne fra Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech i samtale med Abelias Tarje Bjørgum

NÅR: 18. juni kl. 13.00 - 14.00


Den siste Menon rapporten om Norges forutsetninger for eksport av helseindustri, påpekte behovet for et velfungerende hjemmemarked som en nøkkelkomponent for økt eksport. Innovasjonstalen fra Innovasjon Norge understrekte viktigheten av samarbeid på tvers. Det er mange eksempler som taler for samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og mange som snakker varmt om det. Så hva skal til for å få det til å skje i større utstrekning? Og når og på hvilket område er det hensiktsmessig?

Helseregionene er helsenæringens svar på Equinor. De skal etterspørre og utfordre industrien, slik at man utvikler løsninger som svarer på utfordringene som skal løses. Det ivres for dette på begge sider men vi ser allikevel at det ikke nødvendigvis skjer i den utstrekning vi ønsker. Så hva skal til?

Mange spørsmål, problemstillinger og utfordringer – bli med på diskusjonen sammen med Lena, Arild og Ketil – godt ledet (og utfordret) av Tarje.

VELKOMMEN!

Arkiv