event

Åpent møte

07

juni 2021

Kursserie: Kapitalstrategi uke 2 (7. - 10. juni)

Kursene er tilrettelagt for gründere, scale-ups og etablerte selskaper som ønsker å hente kapital. Gründere og ledere etterspør økt kompetanse rundt finansiering av selskaper, spesielt i forbindelse med oppstart og vekst.

7. juni: 09.00-09.45​: IPR​

Kursholder: Rasmus Gjesing og Krister Mangersnes, Håmsø

Intellectual Property (IP) utgjør for de fleste bedriftene langt størstedelen av deres verdi. Få en introduksjon til hvordan du får kontroll på egen og konkurrentenes IP. Ved å få overblikk kan du med beviste valg øke verdiskapingen i bedriften din på en kostnadseffektiv måte. Allikevel får IP alt for ofte ikke det fokus det burde få. Først når konsekvensene oppleves i form av søksmål eller at investorer snur ryggen til, kommer IP på ledelsens og styrets radar.

9. juni: 09.00-09.45​: Verdsettelse og forventinger​

Kursholder: Henrik Gran, PwC

Verdsettelse er ingen eksakt vitenskap og det er vanligvis umulig å kunne fastslå en eksakt selskapsverdi med sikkerhet. Derfor ser vi også at virksomheter og prosjekter verdsettes med storspredning og gjerne ved bruk av ulike scenarioer. Det finnes mange forskjellige verdsettelsesmetoder. De vanligste metodene er DC (kontantstrømsmodellen) ogmarkedsmultipler, mens man i noen tilfeller også kan bruke andre metoder som substansverdierog/eller markedsverdier i form av takster på eiendom etc. Hvilke verdsettelsesmetoder sombenyttes er i stor grad avhengig av bransje, type selskap og tilgjengelig informasjon. Dette kurset vil gi deg en overordnet innføring i hovedmodellene som benyttes i verdsettelse, fordeler og ulemper med ulike modeller og noen pekere på hva som er viktig å fokusere på i en verdsettelse.

10. juni: 09.00-09.45​: Investorpitch​

Kursholder: Camilla Andenes Mo, PwC

En investor pitch skal skape en interesse og gi informasjon slik at investorer i hovedsak kanforstå prosjektet, markedet, potensiell avkastning, risiko, gjennomføringsmodell og hva som skiller prosjektet ut fra andre prosjekter.

Det finnes flere ulike typer investor pitcher avhengig av formålet med kapitalinnhentingen. Det ervanlig å lage en Teaser som har til formål å skape interesse, samt forklare hovedmomentene til virksomheten/ prosjektet. Dette setter investor i posisjon til å raskt kunne finne ut av om dette erinnenfor deres interesseområde. Er investor ytterligere interessert er det vanlig at investor fårtilgang til en investorpresentasjon eller et IM (information memorandum). Dette er en mer omfattende presentasjon som går mer i detalj på prosjektet.

10. juni 10.00-10.45​: Strategisk kommunikasjon

Kursholder: Oddvar Solemsli, Exion

En bevisst og rotfestet identitet er forutsetningen for tydelig kommunikasjon og for å ta en posisjon i markedet. Dette er avgjørende for å vekke interesse hos kunder, leverandører og investorer, for å klargjøre selskapets posisjon i forhold til konkurrentene, og for å bygge en vinnende bedriftskultur.

Formålet med samlingen er å gjøre selskaper bevisste på hvordan det kan bruke kommunikasjon som et strategisk konkurransemiddel, forstå sammenhengen mellom strategisk posisjon og kommunikasjon, og bevisstgjøre selskapet omkring viktigheten av at hele organisasjonen «lever» selskapets merkevare.

I denne samlingen vil en få hjelp til å lage en verktøykasse for strategisk kommunikasjon som inneholder strategiske, visuelle og verbale elementer.​

Når?

07.06.2021, 09:00 - 10.06.2021, 11:00

Hvor?

Kun digital (link sendes på e-post)

KAPITALSTRATEGI.NO

Med Kapitalstrategi.no skal vi gi ledelse, styret og eiere økt kompetanse og kunnskap til å forhandle og velge riktig kapitalisering av selskapet.

​Kapitalstrategi.no er et samarbeid på tvers av næringsklynger.

LES MER: Kapitalstrategi.no

Arkiv